Úvodní strana > Krajský úřad > Kalkulace navýšení ceny krajem objednávaných služeb v závazku veřejné služby vůči ČD

 Kalkulace navýšení ceny krajem objednávaných služeb v závazku veřejné služby vůči ČD

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 7.12. 2012

Dotazy:

1. kalkulace navýšení ceny krajem objednávaných služeb v závazku veřejné služby vůči ČD za grafikon 2010/2011 vůči grafikonu 2009/201, dále za grafikon 2011/2012 vůči grafikonu 2010/2011 a dále za grafikon 2012/2013 vůči grafikonu 2011/2012.

2. Kalkulace finančního dopadu krajem schválené investice do pořízení moderních vozidel na výši hrazení kompenzace. U vozidel, které byly financování z dotací EU pak doložit, jakým pozitivním způsobem tato investice u veřejných zdrojů snížila kompenzace.

Odpovědi:

K bodu 1. Karlovarský kraj za období trvání smlouvy ev.č. 245/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje ze dne 8. 10. 2009 uzavřené s dopravcem České dráhy a.s. (dále jen smlouva) postupoval při změnách výše poskytované kompenzace vždy podle znění smlouvy a kompenzaci ztráty poskytovanou dopravci České dráhy a.s. navyšoval vždy pro období kalendářních roků platné smlouvy, tedy období od 1. ledna do 31. prosince příslušného roku. V souladu se smlouvou byla výše roční úhrady prokazatelné ztráty navýšena o míru odpovídající přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím kalendářním roce zveřejněnou Českým statistickým úřadem. Jiné navyšování ceny smlouva nepřipouští.

K bodu 2. Karlovarský kraj dosud neuzavřel s dopravcem České dráhy, a.s. dodatek smlouvy, kterým by byla upravena výše hrazené prokazatelné ztráty dopravci o míru inflace za rok 2012. Předpokládáme, že k uzavření dodatku dojde nejdříve v průběhu druhé poloviny měsíce ledna 2013, neboť Český statistický úřad zveřejňuje informaci o ročním indexu inflace zpravidla v první polovině měsíce ledna.

Zveřejněno 12. 12. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 12.12.2012 13:27