Úvodní strana > Krajský úřad > Přerozdělení prostředků z finančních rezerv Karlovarského kraje

 Přerozdělení prostředků z finančních rezerv Karlovarského kraje

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 4.10. 2011

Otázka:

Žadatel požádal o informaci, jakým způsobem a komu byly přerozděleny prostředky z finančních rezerv Karlovarského kraje v letech 2009  a 2010

Odpověď:

Požadované informace jsme poskytli v přiložené tabulce .

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:24