Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o metodiku ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 Žádost o metodiku ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 6.2. 2011

Žadatel chtěl zodpovědět následující dotazy: 

  1. Zdali kraj vydal od roku 2006 nějaký metodický pokyn pro obce ve vašem kraji, jehož obsahem by byla problematika procesu stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením a otázka formy takového rozhodnutí dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích? Pakliže kraj metodický pokyn uvedený v otázce č. 1 vydali jaký je jeho přesný obsah?
  2.  V případě, že kraj od roku 2006 žádný takový metodický pokyn nevydal, jaký by měl být postup obcí ve vašem kraji, při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením?

odpovědi:

  1. Krajský úřad Karlovarského kraje v období od roku 2006 nevydal žádný metodický pokyn pro obce, kterým by upravoval proces stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravním značením.
  2. Obec by při stanovování místní úpravy provozu měla postupovat dle metodiky vydané Ministerstvem dopravy, odborem provozu silničních vozidel s názvem „Metodická pomůcka pro sjednocení postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů při stanovování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, která má označení 423/2009-160-OST/1.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:03