Archív krajských listů

Hejtman zahájil výstavní sezónu v ostrovském Letohrádku

Výstava v Ostrově
Hejtman Josef Pavel, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a starosta Ostrova Jan Bureš zahájili 26. dubna dvě zajímavé výstavy. Návštěvníci ostrovského Letohrádku mohou shlédnout díla sochařky Věry Janouškové, a expozici osmdesáti fotografií jedenácti autorů.

Hejtman ocenil aktivní zálohy

Ocenění aktivní záloh
Za aktivní přístup k obraně vlasti ocenil hejtman Josef Pavel čtyři členy aktivních záloh Armády České republiky.

V Horních Pasekách na Ašsku vysvětili pravoslavnou kapli

Kaple v Horních Pasekách
Kaple sv. Huberta a sv. Jiří je nejzápadnější pravoslavnou kaplí v České republice. Vysvětil ji 24. dubna pravoslavný český a slovenský metropolita Kryštof.

Regiony chtějí spolupracovat na přípravě českého předsednictví v EU

Hejtman Josef Pavel
Zástupci regionů totiž očekávají, že se část chystaných akcí bude konat mimo Prahu. Také vláda kabinet předpokládá, že se předsednictví stane celorepublikovou záležitostí.

Čeští a němečtí hasiči podepsali smlouvu o spolupráci

Smlouva hasičů
Dohoda o poskytnutí pomoci a spolupráci v rámci protipožární ochrany mezi Karlovarským krajem, Krajským hasičským záchranným sborem a sedmi příhraničními obcemi na straně české a třemi saskými okresy a 14 obcemi na straně druhé, byla slavnostně stvrzena podpisem 25. dubna v budově ředitelství Krajského hasičského záchranného sboru.

Občané Chebu si připomněli 62. výročí osvobození

Pietní akt
Město Cheb uspořádalo v sobotu 21. dubna vzpomínkovou akci k 62. výročí osvobození Chebu.

Hotelová škola v Mariánských Lázních úspěšně reprezentuje kraj

Soutěž studentů
Tří významných akcí se v tomto měsíci zúčastnila Hotelová škola v Mariánských Lázních. Její studenti bodovali v mezinárodní kuchařské soutěži, připravovali se na celorepublikovou barmanskou soutěž a prezentovali se na největší gastronomické přehlídce v republice.

Eurocentrum zve na výstavu fotografií

Eurocentrum
Eurocentrum Karlovy Vary připravilo pro veřejnost výstavu fotografií Davida Tanečka  nazvanou  Architektura institucí EU. Expozici mohou od 23. dubna shlédnout návštěvníci ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Delegace z Institutu regionů Evropy představila svou činnost

Delegace IRE
Jednání s hejtmanem Josefem Pavlem se zúčastnili ředitel Institutu regionů (IRE) Franz Schausberger, generální tajemník IRE Joachim Fritz  a obchodní rada  Bernd Petrisch.

Projekt ITACA chce využít přírodní potenciál ve prospěch cestovního ruchu

Cyklistická stezka
Cílem projektu je zmapovat, popsat a navrhnout řešení, jak využít přírodní potenciál ve prospěch cestovního ruchu. Projekt je realizován napříč celou Evropou a tuto problematiku mapuje v mnoha územích. Náklady na jeho realizaci projektu jsou 796.000 eur (přibližně 23 milionů korun) a podílí se na nich šest subjektů ze čtyř zemí.
1 - 10 Next