Archív krajských listů

Vládní prezident Horních Frank jednal s hejtmanem o další spolupráci

Návštěva z Horních Franků
Vládní prezident Horních Frank Wilhelm Wenning jednal s hejtmanem Josefem Pavlem o bilaterální spolupráci v letech 2007 - 2013. Tématem společných rozhovorů byla především dopravní infrastruktura a problém sinic, s nimiž se potýkají občané jak na německé, tak na české straně hranice.

Karlovarský kraj nechá zpracovat průzkum západního obchvatu Sokolova

důl Medard
Inženýrsko - geologický průzkum západního obchvatu Sokolova bude částečně financovat Státní fond dopravní infrastruktury. Celkové náklady se odhadují na 1,1 milionu korun. Z této částky kraj zaplatí 275 tisíc korun. Práce by měly začít v dubnu a skončit mají do konce srpna.

Zájemci o Cambridgeské zkoušky nemusejí jezdit mimo Karlovarský kraj

Krajská knihovna
Dne 26. února začíná registrace na letní termín Cambridgeských zkoušek. Některé druhy Cambridgeských zkoušek je možné skládat přímo v Karlových Varech, u dalších je možná registrace a poradenství. Místem konání letních zkoušek je již potřetí Krajská knihovna Karlovy Vary.

V příštím roce zaniká platnost některých povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod

povolení k odběru vod
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu musí mít povolení vodoprávního úřadu.

Vestibul Krajského úřadu budou zdobit lázeňské pohárky

lázeňské pohárky
Netradiční výstavu uvidí zanedlouho návštěvníci Krajského úřadu v Karlových Varech. Oddělení cestovního ruchu představí ve vestibulu sbírku lázeňských pohárků, která nikoho z příchozích nenechá na pochybách, že Karlovarský kraj je opravdu regionem lázeňství.

Karlovarský kraj usiluje o pronájem Císařských lázní

Josef Pavel
Karlovarský kraj bude jednat s městem Karlovy Vary o pronájmu objektu Císařských lázní. V historické budově by mohlo vzniknout zázemí pro krajské muzejní expozice, mohla by ale sloužit i pro potřeby Mezinárodního filmového festivalu.

Evropský zápisník na téma volný pohyb služeb z České republiky do Německa

Evropský zápisník


Volný pohyb služeb je jednou ze čtyř svobod, které Evropská unie zaručuje vytvořením jednotného trhu - je to vnitřní trh Společenství, a tedy prostor s volným pohybem zboží, služeb, osob a kapitálu.

Karlovarský kraj kontroloval dopravce a řidiče

Roman Rokůsek
Kontroly, které vycházely ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, byly zaměřeny na dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů.

Školský portál budou využívat všechny střední školy zřizované krajem

Internetový portál
Dne 12. února začala třetí etapa zavádění středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na inernetový portál http://www.skolaonline.cz/

V krajské knihovně se konal křest knihy Jindřicha Konečného a Moniky Tobischové

křest knihy
Jen si tak píšu... jen si tak kreslím...“ to je kniha příběhů, aforismů a epigramů na téma život. Ilustrovala ji a doplnila kresleným humorem Monika Tobischová.
1 - 10 Next