Archív krajských listů

Karlovarský kraj vydal pro školy knihu o historii regionu

Behenský
Karlovarský kraj vydal především pro potřeby škol knihu o historii regionu. Publikaci by měly dostat rovněž knihovny a v omezeném počtu se patrně objeví také v běžném prodeji.
"Na knize s 207 stranami, která vychází v nákladu kolem dvou tisíc kusů, se podílel kolektiv autorů z krajských muzeí v Chebu, Sokolově a Karlových Varech. Obsah zpracovali historici Jiří Beran, Stanislav Burachovič, Jiří Klsák, Pavel Šebesta a Romana Vaicová. Celkové náklady spojené s jejím vznikem se pohybují kolem 190 tisíc korun. Vydání knihy zaplatil krajský úřad z rozpočtu na propagaci," říká náměstek hejtmana Jiří Behenský.

Karlovarský kraj láká na své letiště nízkonákladové společnosti

Letiště
Karlovarský kraj chce rozšířit provoz na letišti, jež mu od července patří, a láká sem hlavně nízkonákladové letecké společnosti z Evropy. "Věřím tomu, že dokážeme letiště provozovat bez státní pomoci a bude vytvářet zisk," říká hejtman Josef Pavel.

Hejtman Pavel: Nemocnice zřizované Karlovarským krajem již budou vydávat pozůstalým dokumentaci

Hejtman
Nemocnice, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, by měly v případě zájmu bez zbytečných průtahů vydávat zdravotnickou dokumentaci zemřelých pacientů pozůstalým. Vyplývá to z pokynu, který vydal hejtman kraje Josef Pavel.
"Forma zpřístupnění této dokumentace může být různá. Výpisem, fotokopiemi, nahlédnutím, ústní informací nebo konzultací," říká hejtman Pavel.

Čestní dárci krve dostali zlaté kříže 3. stupně

Dárci
Setkání dobrovolných dárců krve v Zastupitelském sále Krajského úřadu Karlovarského kraje 27. září vyvrcholilo předáním Zlatých křížů 3. stupně dvaadvaceti dárcům z Karlovarska a Sokolovska. Toto ocenění se uděluje za 80 a více uskutečněných odběrů krve.

Hejtman Pavel pogratuloval MUDr. Kundrátovi k osmdesátinám

Gratulace
K 80. narozeninám popřál vše nejlepší 23. září hejtman kraje Josef Pavel karlovarskému lékaři MUDr. Miloslavu Kundrátovi, legendárnímu lékaři české fotbalové reprezentace.
"Jsem velice poctěn a překvapen, že jste si na mě a na mé jubileum vzpomněl," poděkoval doktor Kundrát hejtmanovi na konec jejich bezmála hodinového přátelského setkání.

Návrh deklarace Komise pro ústavní záležitosti a evropskou správu Výboru regionů a Institucionálního výboru Kongresu místních a regionálních úřadů Rady Evropy, které se sešly 20. a 21. září 2004 v Kongresovém centru v Praze

Deklarace
Na závěr prvního společného jednání členové obou institucí vyjádřili své uspokojení ze společné oslavy 10. výročí Kongresu místních a regionálních úřadů Rady Evropy, jejichž úkol spočívá v podporování a ochraně základních práv a principů obsažených v místní a regionální samosprávě v Evropě a vzali na vědomí dodatečný charakter odpovědností svěřených oběma institucím a uvítali návrhy formulované za účelem lepší koordinace těchto odpovědností.

Hejtman Pavel upozorňuje na úskalí dvoukolejného systému zajišťování bezpečnosti v našich městech

Bezpečnost
Seminář "Městské kamerové dohlížecí systémy - účinný prvek prevence kriminality", který se 22. září konal v Městské domu kultury v Sokolově, zahájil hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel. O úskalích dvojkolejnosti bezpečnostního systému v ČR hejtman hovořil nejen s Jitkou Gjuričovou, ředitelkou Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, ale upozornil na ně otevřeně ve svém úvodním projevu před desítkami zástupců složek Policie ČR a městských policií.

Hejtman Pavel je v Praze na dvoudenním zasedání Výboru regionů EU

Společné zasedání regionálních politiků Evropy
Společné zasedání regionálních politiků Evropy začalo 20. září příletem prezidenta Výboru regionů EU Petera Strauba do Prahy. Jednání, na které zavítá na 400 komunálních a regionálních politiků ze zemí Evropské unie, se odehrává v prostorách pražského Kongresového centra.
"Jedná se o historicky první společné výjezdní setkání Výboru pro institucionální záležitosti Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy a Výboru pro záležitosti ústavy a evropské správy Výboru regionů. Jednání bylo zahájeno setkáním zástupců České republiky ve Výboru regionů EU," informuje z Prahy hejtman Josef Pavel.

Dny Evropského kulturního dědictví vynesly 10 500 korun na obnovu kapličky v Libnově

Kaple
Kostel sv. Antonína Paduánského v Sokolově ožil 18. září 2004 renesančními písněmi, spirituály a gospely v podání skupiny Spirituál kvintet. Slavnostní program ke Dnům Evropského kulturního dědictví připravil Karlovarský kraj ve spolupráci s městem Sokolov. Součástí programu byla prohlídka hrobky Nosticů a koncert, jehož výtěžek 10 500 korun byl na základě rozhodnutí rady kraje věnován na obnovu kapličky v Libnově u Krajkové.

Hejtman Pavel mezi porotci výtvarné soutěže O hejtmanský mobil 2004

Soutěž
Čtveřici porotců, kteří 16. září odpoledne vyhodnocovali obrázky dětí přihlášené do 3. ročníku internetové a výtvarné soutěže O hejtmanský mobil, navštívil při práci hejtman Josef Pavel (na fotografii vlevo s karlovarským výtvarníkem a grafikem Václavem Balšánem). "O vítězi mobilu, který hejtman autorovi nejhezčího obrázku osobně předá 5. října v 10.00 hodin, je již rozhodnuto. Jeho jméno je však tradičně do poslední chvíle slavnostního vyhlašování vítězů soutěže tajné," informuje tiskový mluvčí Karlovarského kraje Tomáš Svoboda.
1 - 10 Next