Úvodní strana > Krajské listy > Rozvoj spolupráce českých a německých obcí

 Rozvoj spolupráce českých a německých obcí

Obnova venkova

O rozvíjející se spolupráci mezi obcemi obou zemí svědčí pokračující projekty Spolku pro obnovu venkova Karlovarského kraje a jeho saského partnera Vogtlandisches Bauernhaus.


V rámci projektu Obnova vesnic u vás a u nás 2007 přivítali v červnu čeští starostové své německé kolegy v Karlovarském kraji. Poté následovala návštěva českých zástupců obcí ve Vogtlandsku.Účastníci exkurze si mohli prohlédnout historické objekty v Markenkirchenu, Weischlitzu, Kürbitzu, Rodersdorfu a dalších místech a seznámili se s infrastrukturou obcí. Došlo  také na výměnu cenných kontaktů, které budou sloužit k uzavření partnerských smluv a přípravě společných přeshraničních projektů.
  
„Projekt zahrnoval řadu seminářů a exkurzí a jeho cílem byla prezentace dosavadních úspěchů obnovy venkova v oblasti záchrany lidové architektury u nás a v Sasku,“vysvětlila manažerka SPOV KK Štěpánka Bergerová. V současné době  připravuje Spolek pro obnovu venkova publikaci, jež shrne výsledky celé akce.

SPOV také spolupracuje s Karlovarským krajem na mapování projektů, které obce připravují k získání peněz ze strukturálních fondů EU.
Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 31.7.2007 0:00