Úvodní strana > Krajské listy > Konference o dobrovolnickém programu v nemocnicích proběhne v Karlových Varech

 Konference o dobrovolnickém programu v nemocnicích proběhne v Karlových Varech

Dobrovolnicke centrum Vlastovka
Pod záštitou krajské radní Ellen Volavkové se bude 11. prosince od 14 hodin konat  v Alžbětiných lázních v Karlových Varech konference s názvem "Dobrovolnický program v nemocnicích jako jeden z nástrojů zvyšování kvality péče."

Akci pořádá Dobrovolnické centrum Vlaštovka při Mateřském centru Karlovy Vary a zve na ni lékaře, všeobecné sestry, záchranáře, zdravotně sociální pracovníky a další profesní skupiny z oblasti zdravotnictví. Na programu budou informace o činnosti dobrovolnických center v kraji a promítání dokumentu o dobrovolnictví ve FN Motol a v USA . O konkrétní zkušenosti s prací v nemocnicích budou hovořit dobrovolníci i jejich supervizoři. Akce je spolufinancována Karlovarským krajem a z fondů Evropské unie.
Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 30.11.2007 0:00