Úvodní strana > Krajské listy > První Gerontologické dny v Karlových Varech

 První Gerontologické dny v Karlových Varech

Gerontologické dny
Problematikou seniorů se bude zabývat kongers nazvaný Gerontologické dny, který se koná 26. a 27. dubna v Karlových Varech. Akci zaštítili hejtmani Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje a primátor města Karlovy Vary. Pořadatelem kongresu je Dům techniky Ostrava.

Lázeňské sanatorium Thermal bude hostit  špičkové odborníky ve zdravotní a sociální péči o seniory, kteří si vymění své zkušenosti a  nejnovější poznatky při řešení problémů a potřeb starších občanů. Hlavními tématy bude současný stav gerontologie a geriatrie v krajích, nové trendy v psychiatrické péči o seniory, moderní trendy  v léčbě depresí, sociálně právní aspekty péče o seniory a nové trendy v domácí péči.

Během dvou dnů zazní více než 30 příspěvků. Hovořit se bude například o terapii Alzhaimerovy choroby, seniorech v lázních, nutriční podpoře seniorů, péči o klienty v denním stacionáři či v domácím prostředí. Akce vzbudila  u odborné veřejnosti velký zájem. Organizátoři registrují celkem 450 přihlášených. Jedná se o první ročník odborného kongersu,  jehož konání inicioval Karlovarský kraj. V příštích letech se budo v pořádání kongresu střídat Karlovarský Ústecký a Plzeňský kraj.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 25.4.2006 0:00