Úvodní strana > Krajské listy > Školy dostanou peníze na  protidrogovou prevenci

 Školy dostanou peníze na  protidrogovou prevenci

dotace na prevenci
Celkem 399 tisíc korun rozdělí kraj v letošním roce na financování vybraných projektů v rámci Programu MŠMT na podporu prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže.

Dva úspěšné projekty podala Pedagogicko – psychologická poradna v Chebu, která získá celkem 131 tisíc korun na komplexní výcvik školních metodiků prevence jak v oblasti protidrogové, tak v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. 68 tisíc korun získá První české gymnázium v Karlových Varech na víkendový seznamovací kohezní program pro žáky prim.  Tento projekt rovněž spadá do protidrogové prevence. Ve stejné  oblasti  uspěla dále ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov  s programem  Týden v přírodě. Na jeho realizaci získá 28 100  korun.  

Peníze na své projekty získaly dále ZŠ praktická a ZŠ speciální  Horní Slavkov s programem Podpora a rozvoj zdravého životního stylu a specifická primární prevence, ZŠ Aš v Hlávkově ulici s projektem Street Law - Právo pro každého, či ZŠ Sokolov v Běžecké ulici s programem Patříme do Evropy.  

Uspělo celkem 14 projektů. Školy z Karlovarského kraje přitom přihlásily 32 projektů, v nichž žádaly o přibližně 900 tisíc korun. Dotaci už obdržely školy zřizované krajem, obecní školy peníze dostanou do konce prázdnin.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 24.7.2006 0:00