Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj může v letošním roce počítat s vyššími výnosy příspěvkových organizací

 Karlovarský kraj může v letošním roce počítat s vyššími výnosy příspěvkových organizací

Rada Karlovarského kraje schválila na svém zasedání rozpočty na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů na období 2024 – 2025 příspěvkových organizací Karlovarského kraje. Kromě navýšení nákladů z důvodů vyšších cen za energie, růstu inflace a navýšení prostředků na platy může kraj v roce 2023 počítat také s navýšením výnosů, a to zejména v sociální oblasti a zdravotnictví.      


„K finančním rozpočtům na letošní rok jsme vedli se zástupci příspěvkových organizací jednání, kde jsme jim doporučili snížení některých nákladových položek a zapojení vlastních fondů k pokrytí provozních nákladů. Přestože některé organizace předpokládají záporné rozpočty na rok 2023, měli bychom díky snížení neinvestičních příspěvků a finanční podpoře ze strany státu získat 72 milionů korun. V sociální oblasti bychom tohoto měli dosáhnout prostřednictvím vyšších dotací z ministerstva práce a sociálních věcí a na straně Zdravotnické záchranné služby díky úhradové vyhlášce,“ vysvětlil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

V oblasti sociální bylo dohodnuto snížení neinvestičního příspěvku na provoz o 41,4 milionu korun. Toto umožnilo zvýšení dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na zajištění financování sociálních služeb téměř o 28,5 milionu korun. V oblasti zdravotnictví se jednalo konkrétně o Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, kde dosáhlo snížení neinvestičního příspěvku 31 milionů korun. Ze strany zdravotních pojišťoven byla totiž na základě úhradové vyhlášky zvýšena úhrada poskytovateli zdravotnické záchranné služby (ZZS) o 1500 Kč za každou epizodu péče o pojištěnce, zahrnující příjem tísňové výzvy operátorem zdravotnického operačního střediska a výjezd ZZS.                    

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 21.3.2023 12:00