Úvodní strana > Krajské listy > Diskuse v Senátu se zaměřila na výměnu zkušeností s transformací uhelných regionů

 Diskuse v Senátu se zaměřila na výměnu zkušeností s transformací uhelných regionů

Důl Jiří
​Senátní a parlamentní podvýbory pro regiony v transformaci uspořádaly v Senátu Parlamentu ČR setkání u kulatého stolu na téma „Saská cesta transformace“. Jednání za účasti ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše řídil předseda Podvýboru pro regiony v transformaci Senátu ČR Miroslav Balatka. O saské cestě k transformaci informovali  z Ministerstva pro místní rozvoj Saska Jörg Huntemann a Christian Weßling.

Svého zástupce měl v diskusi rovněž Karlovarský kraj jako jeden ze strukturálně postižených regionů, který bude čerpat na svou přeměnu finance z Operačního programu Spravedlivá transformace. „Sasko je nám blízké nejenom geograficky ale také tím, že jejich uhelné regiony procházejí stejným procesem jako u nás. Výměna zkušenosti, společná debata a otevřená diskuse o tom, co se v Sasku povedlo a co se dalo udělat i jinak, je pro náš kraj každopádně zajímavá a v mnohém inspirativní,“ uvedl krajský radní Patrik Pizinger.

Debatovalo se mimo jiné o tom, jaká byla výchozí situace v území před transformací, o přípravě přeměny saských regionů, podpoře ekonomiky, podnikání a zaměstnanosti. Řeč byla rovněž o porovnání financování transformace v SRN a v České republice. Více informací a aktuality k transformaci najdete na webu Měníme kraj.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 16.9.2022 8:25