Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj se zapojil do projektu UNIV

 Karlovarský kraj se zapojil do projektu UNIV

vzdělávání
Projekt UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení) realizuje národní ústav vzdělávání v Praze. Jeho cílem je umožnit lidem dosáhnout na oficiální kvalifikaci při uznání jejich skutečných znalostí, nabytých v průběhu profesního života. na financování projektu se podílí Evropský sociální fond a státní rozpočet.

V Karlovarském kraji se do projektu zapojilo celkem jedenáct středních odborných škol či učilišť. Jde například o Gymnázium v Sokolově nebo Obchodní akademie a Vyšší odborná škola v Karlových Varech. Do projektu UNIV vstoupily  i školy s bohatými zkušenostmi ve vzdělávání dospělých, jakou je např. ISŠ zemědělsko-manažerská  v Chebu. Ta má šedesát oborů  a vzdělávání dospělých se v různých formách věnuje deset let.

V budoucnu může projekt UNIV přispět k řešení vysoké míry nezaměstnanosti některých částech regionu. Pedagogové zapojených škol se již v rámci projektu UNIV, který se rozběhl loni v srpnu, na seminářích školili v projektování vzdělávacích programů. Semináře andragogiky ukončí 22. listopadu závěrečné pracovní setkání v Hranicích na Moravě.

Dalším aktuálním cílem managementu projektu UNIV je nyní v rámci krajských sítí dokončit sérii vzdělávacích seminářů v oblasti marketingu a ekonomiky, začíná se také pracovat na pilotním ověřování prvních vytvořených vzdělávacích programů.

V celé ČR je do projektu UNIV zapojeno bezmála 70 škol - školících center projektu. Ten se vedle  Karlovarského kraje začal realizoviat i ve, Zlínském, Pardubickém či Olomouckém kraji a v Jižních Čechách. První dospělí absolventi by měli v rámci projektu UNIV získat úplnou či dílčí kvalifikaci už v příštím roce.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 21.11.2006 0:00