Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj podpoří sociální služby s celostátní a nadregionální působností

 Karlovarský kraj podpoří sociální služby s celostátní a nadregionální působností

Rada Karlovarského kraje odsouhlasila poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností.


„Na poskytování těchto dotací jsme vyčlenili pro letošní rok celkovou částku 200 tisíc korun. Na krajský úřad bylo doručeno pět žádostí v požadované výší 459 tisíc korun. Kvůli značnému přesahu nad alokovanou částku byly požadované dotace upraveny podle stanovených pravidel. Peníze pomohou například pokrýt náklady spojené s provozem vybraných sociálních služeb, nebo budou využity na poskytování poradenských služeb či na úhradu mezd tlumočníků,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár. 

Žádosti byly posuzovány na základě tří kritérií - soulad sociální služby s plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji, soulad sociální služby s akčním plánem kraje a územní dostupnost sociální služby na území regionu.    

Úspěšnými žadateli jsou: Centrum pro dětský sluch Tamtam, které poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením v Karlovarském kraji, dále Tyfloservis zajišťující ambulantní sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých osob v regionu, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky se svými sociálně aktivizačními službami pro osoby se zrakovým postižením v kraji, Národní ústav pro autismus poskytující odborné sociální poradenství pro lidi s autismem a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, jež zprostředkovává tlumočení neslyšícím. 

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 12.7.2021 9:45