Úvodní strana > Krajské listy > Zástupci Karlovarského kraje jednali s armádou o Czech Teku

 Zástupci Karlovarského kraje jednali s armádou o Czech Teku

jednání o Czechteku
Reakcí na dopis, který hejtman Josef Pavel odeslal 14.7.2006 ministru obrany Karlu Kühnlovi, byla mimořádná schůzka zástupců Karlovarského kraje, policie, záchranky a hasičů se zástupci armády, 20. července 2006 v budově hejtmanství. Důvodem setkání byla avizovaná technopárty Czech Tek, která má začít v příštím týdnu na území vojenského újezdu Hradiště.

Cílem schůzky bylo projednat opatření kraje v souvislosti s technofestivalem,“ říká první náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jan Zborník. „O akci jsme se dozvěděli z tisku. Nikdo nás předem oficiálně neoslovil a součinnost s námi neprojednával. Podle našich informací jde o akci, kdy počet účastníků může dosáhnou počtu obyvatel malého okresního města. V takovém případě jsme vnímali jako povinnost prodiskutovat společně otázky, týkající se zajištění bezpečnosti účastníků,“ upřesňuje Jan Zborník.

„Znepokojuje nás například to, že dosud nevíme, jak mají organizátoři zajištěnu zdravotnickou službu,“ říká radní kraje pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský a doplňuje: „Jedná se o prostor, ve kterém se naši záchranáři běžně nepohybují, jde tedy o zcela neznámé místo s velmi ztíženou orientací v terénu. Chceme být připraveni na případnou pomoc, k tomu ale potřebujeme součinnost s armádou. Požádali jsme proto armádu o případnou asistenci a doprovod našich záchranářů po území.“

Obavy vedení kraje o bezpečnost účastníků technopárty, ale i občanů kraje, jsou oprávněné. Jak na schůzce uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Zdeněk Teplý, stoupá počet požárů v regionu a nebezpečí požáru v těchto horkých dnech hrozí i v prostoru, kde se bude konat Czech Tek. Ohněm může být ohrožena příroda i životy samotných technařů. Proto zástupci kraje požádali armádu o zajištění průjezdu pro hasiče a zdravotníky, i o vymezení prostoru pro případné přistání vrtulníku zdravotní záchranné služby.

„Během bezmála dvouhodinové diskuse došlo ke shodě účastníků jednání v tom, že spolupráce všech složek IZS včetně armády je naprosto nezbytná, domluvili jsme také postup při řešení nečekaných situací,“ uzavírá Jan Zborník. Text dopisu hejtmana Karlovarského kraje Josefa Pavla ministru obrany Karlu Kühnlovi:

Vážený pane ministře,
na jednání Bezpečnostní rady Karlovarského kraje dne 12. 7. 2006 jsem byl informován o stavu příprav a zabezpečení technofestivalu CzechTek 2006, který se díky Vaší iniciativě bude konat v prostoru Vojenského újezdu Hradiště. S ohledem na skutečnost, že Vojenský újezd Hradiště, ve smyslu zákona číslo 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, náleží do území Karlovarského kraje, nemohu přípravu shromáždění tak velkého počtu osob na území kraje ignorovat. Na základě zkušeností z podobných akcí již dříve konaných si uvědomuji řadu rizik, která se mohou při technofestivalu CzechTek 2006 vyskytnout. A to i přes organizační opatření přijatá organizátory akce.

Předpokládaná přítomnost několika desítek tisíců osob  s obtížně předvídatelným chováním v prostoru, který je na hranici dojezdových časů záchranných složek Karlovarského kraje, bude vyžadovat přijetí dodatečných opatření všemi složkami IZS Karlovarského kraje Za zvláště významnou považuji otázku zdravotnického zabezpečení, které je podle smlouvy  povinen zabezpečit organizátor akce. Mám oprávněné obavy, že bude vyžadována pomoc Územní zdravotní záchranné  služby Karlovarského kraje a budou využívány kapacity nejbližších zdravotnických zařízení.

V této souvislosti bych Vás chtěl, vážený pane ministře, požádat o důkladné zvážení všech rizik takovéto akce a přijmutí k nim adekvátních opatření, jako například posílit stávající zdravotnické zařízení na území Vojenského újezdu Hradiště prostředky polní nemocnice AČR, a vytvořit tak podmínky pro   poskytování zdravotní péče účastníkům technofestivalu CzechTek 2006 přímo v místě konání. S ohledem na výše uvedené skutečnosti si Vás dovoluji požádat o seznámení s opatřeními přijatými k organizaci a zabezpečení celé akce.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 21.7.2006 0:00