Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj nepodceňuje prevenci kriminality, vypsal dotační titul a podpoří vybrané aktivity

 Karlovarský kraj nepodceňuje prevenci kriminality, vypsal dotační titul a podpoří vybrané aktivity

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2021 umožní žadatelům čerpat dotace v celkové výši 1,2 milionu korun. Právě tuto částku vyčlenil Karlovarský kraj ze svého rozpočtu na vybrané aktivity, které mají nejen zvýšit pocit bezpečí občanů, ale také potlačovat kriminální a sociálně patologické jevy na území regionu.


„Program, který podporuje prevenci kriminality, vnímám jako velmi potřebný a přínosný také proto, že podpořené aktivity jsou určené kategoriím napříč celým věkovým spektrem. Ty nejmenší čeká například zábavné vzdělávání ve velmi oblíbeném programu Notes strážníka Pavla, pro seniory jsou připravené programy s pravidelnými přednáškami a aktivitami zaměřenými na nejrůznější oblasti bezpečnosti,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.       

Hlavním cílem programu je podpořit subjekty, které působí v oblasti prevence kriminality a snaží se o zajištění stability, udržitelnost a rozvoj preventivních aktivit na území Karlovarského kraje. Určen je zejména obcím v našem regionu a nestátním neziskovým organizacím.  

Program by měl vést k potlačení kriminality a ke zvyšování pocitu bezpečí občanů na území obcí v Karlovarském kraji prostřednictvím zvýšené informovanosti, medializace problematiky prevence kriminality a vzděláváním odborné i laické veřejnosti v oblasti nových hrozeb a trendů. Dále se zaměřuje na problematiku bezpečnosti na internetu, na pomoc rizikovým skupinám osob, které se mohou stát potencionálními oběťmi trestné činnosti a v neposlední řadě se soustředí také na obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit.      

Maximální výše dotace byla stanovena na 150 tisíc korun. Na Krajský úřad bylo doručeno 16 žádostí, jejichž požadavky dosahovaly částky téměř 1,5 milionu korun. O přidělení dotací bude jednat ještě Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zasedání.   
  

Za stránku zodpovídá: Jitka Čmoková
Datum vydání: 20.5.2021 13:00