Úvodní strana > Krajské listy > Krajští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021

 Krajští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021

Finance
​​Karlovarský kraj bude letos hospodařit s příjmy ve výši 7, 099 miliardy korun a s výdaji dosahujícími 8, 028 miliardy korun. Část celkových příjmů a výdajů přitom zahrnuje 4, 290 miliardy korun účelových dotací z ministerstva školství na přímé výdaje v regionálním školství. Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu ve výši -928, 8 milionu korun tvoří zejména náklady na předfinancování a spolufinancování projektů s dotací z EU a ze státního rozpočtu. Vedení kraje se podařilo dosáhnout snížení původně plánovaného provozního schodku, a to i přes skutečnost, že do návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2021 byly zapracovány nejen negativní dopady snížení daňových příjmů kraje v důsledku pandemie COVID-19, ale rovněž i dopady schváleného daňového balíčku ve výši 79 mil. Kč.


„Rozdíl mezi příjmy a výdaji je dán projektovým schodkem, který činí náklady na předfinancování investic, jež jsou pak zaplaceny z fondů Evropské unie a státního rozpočtu. Dále schodkem provozním, který jsme snížili z původních 152 milionů na 59 milionů Kč, což se nám podařilo na základě nalezení úspor ve shodě s odbory krajského úřadu," vysvětlil hejtman Petr Kulhánek. 
 
V roce 2021 bude kraj pokračovat v naplánovaných investičních akcích, které nechce ani přes plánovaný propad daňových příjmů omezovat. „Pokračovat bude revitalizace areálu nemocnice v Chebu, na niž se pro rok 2021 počítá v návrhu rozpočtu s částkou ve výši 120 milionů korun, počítáme s další etapou revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně, na kterou máme v letošním roce z rozpočtu kraje naplánováno 294 milionů korun. Dokončuje se stavba depozitáře krajské knihovny, pro rok 2021 je v rozpočtu na tuto akci plánováno ještě 20 milionů. V návrhu rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky i na další důležité investice, mezi ty největší můžu uvést například projekt Karlovarské krajské nemocnice na modernizaci pracovišť urgentních příjmů, na který jsme pro rok 2021 vyčlenili 210 mil. Kč, nebo na 1. etapu projektu Generel Karlovarské krajské nemocnice za 100 mil. Kč,“upřesnil hejtman.

Kraj se také chystá na přípravu projektových dokumentací k výstavbě budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary (15 mil. Kč), na vybudování společného operačního střediska integrovaného záchranného systému (8 mil. Kč) a na novostavbu budovy školy Střední školy živnostenské Sokolov (5,5 mil. Kč). 


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 1.2.2021 17:55