Úvodní strana > Krajské listy > Mateřská centra se aktivně zapojila do pomoci potřebným

 Mateřská centra se aktivně zapojila do pomoci potřebným

Rouška
​Ši​tí a distribuce roušek, služby pro seniory i online komunikace s rodinami v době šíření koronavirové nákazy - to jsou aktivity mateřských center po celé ČR, kterými pomáhala ostatním v době krizového období. Činnost center nyní shrnulo dotazníkové šetření, jež provedl spolek Síť pro rodinu. 


Síť pro rodinu, z.s., realizovala průzkum v rámci svých členských center po celé ČR. Výsledky průzkumu mají širokou veřejnost upozornit na  přínos mateřských center v období mimořádných opatření z důvodů pandemie COVID-19. „Mateřská centra se spontánně zapojila do pomoci potřebným v místní komunitě. Krom toho dokázala převést práci s rodinami do online prostoru a sehrávala tak nepostradatelnou roli pro rodiny zejména v oblasti poradenství a podpory v izolaci v době karantény,“ uvedla Petra Janatová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu.

Prispevek materskych center_COVID19_fin.pdfVýsledky dotazníkového šetření vystihují nedocenitelnou práci mateřských center, která sama zápasí o svoji existenci, protože kvůli přerušení své činnosti ztratila finanční zdroje, kterými kofinancují svoji práci pro rodiny. 


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 13.5.2020 10:55