Úvodní strana > Krajské listy > Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu památkově hodnotných objektů

 Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu památkově hodnotných objektů

Karlovarský kraj rozdělil v loňském roce částku 1,6 milionu korun formou příspěvků vlastníkům kulturních památek a památkově hodnotných objektů. Z celkového počtu 87 přijatých žádostí bylo vybráno 26 projektů. Podpořeny byly obnovy církevních objektů, řada oprav drobné sakrální architektury i některé rekonstrukce objektů ve vlastnictví obcí či fyzických osob.

Příspěvek je úspěšným žadatelům poskytován na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou památkově cenného objektu. O jeho poskytnutí a konkrétní výši rozhoduje Rada Karlovarského kraje případně Zastupitelstvo Karlovarského kraje (ve vyhrazených případech dle zákona). Návrhy pro poskytnutí příspěvku předkládá radě Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch. Se žadateli, kterým byly finanční příspěvky schváleny, uzavře Karlovarský kraj smlouvu.

"Pravidla pro poskytování těchto příspěvků v letošním roce budou schválena v polovině února a poté budou zveřejněna spolu s příslušnými formuláři a pokyny na webových stránkách Karlovarského kraje /kraj_dokumenty_prispevky.html a v sekci odboru kultury. Předpokládaná uzávěrka pro příjem žádostí je 30. duben 2004," informuje tiskový mluvčí Karlovarského kraje Tomáš Svoboda.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 20.2.2004 0:00