Úvodní strana > Krajské listy > Kraj vydal průvodce službami týkajícími se drogově závislých

 Kraj vydal průvodce službami týkajícími se drogově závislých

Průvodce o službách pro drogově závislé
​Praktické informace o tom, kdo a kde nabízí pomoc dětem, mládeži, ale i dospělým v oblasti drogové problematiky a jaké jsou možnosti prevence, obsahuje nová publikace Karlovarského kraje s názvem "Když je problém závislost, aneb průvodce (nejen) drogovými službami v Karlovarském kraji". Informační brožuru mohou využít odborníci i laická veřejnost.Publikace srozumitelným způsobem popisuje, jaké úřady a instituce drogovou problematiku v regionu i v ČR řeší, jak fungují kontaktní centra či terénní programy, kam je možné obrátit se s prosbou o radu. „Chtěli jsme podat ucelený obraz o současných možnostech pomoci lidem, kteří přišli do kontaktu především s drogami, či se potýkají se závislostí. Publikace se může stát užitečným pomocníkem pro ty, kteří se touto tematikou zabývají například ve školách, v poradnách, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Brožura obsahuje kompletní kontakty na služby, poradny, organizace i úřady, které mohou pomoc poskytnout. Rád bych poděkoval odboru bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu za součinnost při přípravě publikace,“ upřesnil náměstek hejtmanky Petr Kubis. 

Průvodce zpracovala krajská „síťařka“ pro Karlovarský kraj Zuzana Mačičková v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s Šárkou Benešovou z odboru bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu. Kraj má k dispozici 150 kusů brožur, které dodá mimo jiné na preventivní celonárodní akci „Dny prevence“, jež se koná ve dnech 16. – 17. října 2019 v Brně. Publikace dostanou také členové pracovní skupiny protidrogové prevence a prevence kriminality v regionu.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 13.9.2019 10:15