Úvodní strana > Krajské listy > Nenechte si ujít prohlídku Rudé věže smrti

 Nenechte si ujít prohlídku Rudé věže smrti

Rudá věž smrti
​​Rudá věž smrti v Ostrově, která byla spolu s dalšími hornickými památkami zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je přístupna veřejnosti po předchozí domluvě s Konfederací politických vězňů ČR. Prohlídku bývalé třídírny uranové rudy lze absolvovat od dubna do konce září. Vstupné se nevybírá.


Národní kulturní památka Rudá věž smrti se nachází v ochranném pásmu věznice, a proto zde není umožněn volný vstup a pohyb návštěvníků. „Rovněž tak jsme zatím domluveni na jediné přístupové cestě, a to přes areál bývalého podniku Škoda Ostrov, a proto termín návštěvy musí být zkoordinován s majitelem areálu,“ uvedla předsedkyně karlovarské pobočky Konfederace politických vězňů ČR Vlasta Preislerová.

Zájemci o prohlídku se musí ozvat e-mailem alespoň 5 pracovních dnů předem na adresu vezsmrti@seznam.cz. Do zprávy je nutné uvést předpokládaný termín návštěvy, počet účastníků (max. 30 osob v jedné skupině) a kontakt na sebe. Návštěvníky budou provázet členové karlovarské pobočky Konfederace politických vězňů ČR ve svém volném čase a prohlídka se stručným výkladem o památce a lidech, kteří zde pobývali a v nelidských podmínkách pracovali, trvá zhruba 1,5 hodiny.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 7.8.2019 10:45