Úvodní strana > Krajské listy > Na spolupráci mládeže mezi Aší a Selbem půjdou evropské peníze

 Na spolupráci mládeže mezi Aší a Selbem půjdou evropské peníze

Umělci
​Mladí lidé z Aše a Selbu se zúčastní projektu "Evropa - velmi blízko", který se zaměří na společné aktivity umělců, vědců či odborníků v oblasti českého a bavorského příhraničí. Projekt plánovaný na jeden a půl roku získal podporu z programu EÚS 2014 - 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Rozhodli o tom členové Monitorovacího výboru programu začátkem června na svém jednání v Plzni. V rámci programu bude možné zrealizovat dalších 7 projektů v celé dotační oblasti.

Projekt „Evropa – velmi blízko” dostane dotaci v celkové výši 185 880 EUR. „V rámci společných aktivit se uskuteční výstavy, workshopy, diskusní fóra. Jejich tématem se stane především integrita a budoucnost Evropy. Je důležité, aby o tom mluvili právě mladí lidé,” uvedl krajský radní Josef Janů.

Bližší informace k možnostem spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám přiznání dotace  naleznou zájemci na stránkách programu. Na této stránce jsou k dispozici i kontakty na všechny pracovníky administrující projektové žádosti a je možné se na ně v případě zájmu o podporu záměru v příslušném kraji obrátit.

Pro příjem žádostí je i nadále uzavřena celá osa č. 1 Výzkum, technologický rozvoj a inovace. Žádosti je možné předkládat do prioritní osy 2 Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, prioritní osy 3 Investice do dovedností a vzdělávání a 4. prioritní osy Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.
 

 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 10.7.2019 8:20