Úvodní strana > Krajské listy > Kraj nechal zpracovat akční plán protihlukových opatření

 Kraj nechal zpracovat akční plán protihlukových opatření

Provoz
​Karlovarský kraj chystá protihluková opatření na některých místech v regionu. Vyplývá to z akčního plánu, který na základě údajů ze strategických hlukových map pořízených Ministerstvem zdravotnictví nechala zpracovat Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje.Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Karlovarského kraje zpracovala firma Ekola group. Uveřejněn byl na úřední desce Karlovarského kraje po dobu 45 dní a ve stanovené zákonné lhůtě k němu nebyly doručeny žádné připomínky ani podněty. „Z akčního plánu vyplynulo několik míst, kde by bylo vhodné hluk snížit. Dotčeno nadměrnou zátěží je přibližně 1 350 obyvatel kraje,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Martin Hurajčík.

Prioritu číslo jedna získaly dva úseky silnic, kde byly překročeny mezní hodnoty a je vysoká hustota obyvatel. V Karlových Varech to je ulice Závodu míru a v Chebu ulice Evropská. „Zde už jsou přijata potřebná opatření, ať už je to takzvaný tichý asfalt nebo doplnění prostředků ke snížení hluku,“ uvedl Hurajčík. Několik dalších míst v kraji má pak prioritu číslo dva. Jedná se o úseky v Mariánských Lázních, Velké Hleďsebi, Aši, Sokolově nebo Chodově.

Během následujících pěti let by měla být realizována opatření konkrétně v Chebské ulici v Mariánských Lázních a ve stejnojmenné ulici v Aši. Součástí akčního plánu jsou rovněž protihluková opatření, jejichž realizace se plánuje v dlouhodobém časovém horizontu. Vše bude záviset na zajištění potřebných finančních prostředků, a to zejména ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo ze zdrojů Evropské unie.

Za stránku zodpovídá: Veronika Svobodová
Datum vydání: 6.9.2019 12:00