Úvodní strana > Krajské listy > Kraj rozdělí ve třetí vlně kotlíkových dotací 69, 7 milionu korun

 Kraj rozdělí ve třetí vlně kotlíkových dotací 69, 7 milionu korun

Komín
​V lednu letošního roku vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR další výzvu pro kraje, v jejímž rámci mohou požádat o dotaci pro občany na podporu výměny starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Samotné spuštění výzvy přímo v Karlovarském kraji se plánuje na polovinu roku 2019.


Podle předběžných informací bude mít kraj k dispozici částku ve výši 69, 7  milionu korun. „Lidé v našem kraji měli v předcházejících obdobích, kdy bylo možné o kotlíkové dotace žádat, o tuhle formu podpory obrovský zájem. Předpokládáme proto, že uvítají možnost čerpat finance na výměnu kotlů i letos. V současnosti připravujeme podklady k žádosti o účast ve třetí vlně kotlíkových dotací, jakmile ji ministerstvo schválí, začneme chystat výzvu pro zájemce v regionu,“ upřesnil náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

Dotace se budou poskytovat následovně: žadatel získá příspěvek ve výši 75% způsobilých výdajů dílčího projektu v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tisíc korun. Dále může dostat podporu ve výši 80% způsobilých výdajů  v případě výměny starého kotle za kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tisíc korun. A do třetice je možná dotace ve výši 80% způsobilých výdajů, pokud se pořizuje tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však120 tisíc korun. Kombinované kotle na uhlí a biomasu již podporovány nebudou.

V rámci předchozí výzvy, která ještě platí do konce března 2019, rozdělil kraj celkem 64, 2 milionu korun. Celková suma dotace je v tomto okamžiku vyčerpána. „Máme v zásobníku více než 50 žádostí, které čekají na přidělení dotace. Z tohoto důvodu bychom rádi požádali občany, aby nyní už žádosti nepodávali a vyčkali s jejich podáním na vyhlášení třetí vlny kotlíkových dotací,“ dodal Dalibor Blažek. Stejně jako v uplynulém období se i letos budou žádosti zadávat do elektronického systému, odpadá tedy nepříjemné čekání ve frontě na zaregistrování potřebných dokumentů.


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 16.1.2019 9:30