Úvodní strana > Krajské listy > Keramici si vyměňovali zkušenosti v Karlových Varech

 Keramici si vyměňovali zkušenosti v Karlových Varech

Konference keramiků
​Na začátku prosince se na krajském úřadě konala konference projektu Potter raiting, Cílem projektu je příprava a praktické ověření metodiky testování keramiků. Akci organizovala Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary.Škola  patří mezi nejúspěšnější žadatele  programu Erasmus+ a  je významným propagátorem kooperace mezi keramickými organizacemi v Evropě.  Na akci se proto sešli keramici ze Slovenska, Turecka, Polska, Kypru, Portugalska, Lotyšska, Francie spolupracující s karlovarskou školou na dvou keramických projektech, Potter Raiting a Diversity of Ceramics.

Konferenci  zahájil  krajský radní
Jaroslav Bradáč, který zdůraznil význam mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání v tradičních řemeslných oborech, mezi které patří výroba keramiky a porcelánu. Následně seznámila Blanka Hladíková ze Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary účastníky s vlastním projektem Potter raiting, na který navázala vystoupení jednotlivých partnerů. Představeni byli žadatelé i příjemci grantů, Asociace řemeslníků Karpat z východního Slovenska, poté vystoupili se svými příspěvky ostatní partneři, Keramická asociace z Kypru, Afyon Univerzita z Turecka, keramické studium Baobab z Polska a představení partnerů  uzavřela Radka Vaňourková, učitelka odborného výcviku ze SUPŠ Karlovy Vary. 
 

Kromě partnerských organizací škola ukázala příklady zásadních výstupů. Nejvýznamnějšími a nejzajímavějšími jsou rozpracované moduly rekvalifikačního a nadstavbového studia vhodné pro vzdělávací a státní instituce. Dalším výstupem je metodika ověření praktických dovedností keramiků a podrobné pracovní foto návody na různé výrobky z keramiky a porcelánu, včetně dekoračních technik. Všechny dokumenty a výstupy budou přístupné na webových stránkách školy​.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 18.12.2018 13:00