Úvodní strana > Krajské listy > Boží Dar získal cenu v celostátní soutěži třídění odpadu

 Boží Dar získal cenu v celostátní soutěži třídění odpadu

Boží Dar
​Město Boží Dar zvítězilo v jedné z kategorií 14. ročníku celostátní soutěže obcí v třídění odpadů. Soutěž s názvem "O kříšťálovou popelnici 2017" vyvrcholila slavnostním večerem v Hradci Králové. Ceny předali zástupci autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže.


Obce byly nově rozděleny do tří kategorií podle počtu obyvatel. Do užšího výběru postoupilo letos 65 nejlepších obcí a měst ČR a své zástupce měly všechny kraje.  Na slavnostním ceremoniálu byli oceněni 3 nejlepší z každé kategorie. 

Město Boží Dar​ ovládlo kategorii obcí do 1 tisíce obyvatel. Cenu si z rukou zástupců společnosti EKO-KOM převzal starosta města Jan Horník. Město získalo symbolivkou křišťálovou popelničku a šek na 100 tisíc korun jako příspěvek na další zlepšení nakládání s odpady. 

O
bce byly hodnoceny podle dosažených výsledků a míry aktivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Klíčovým kritériem pak byl tříděný sběr využitelných složek odpadů, hustota sběrné sítě, poměr směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu nebo další způsoby sběru. 

V třídění odpadů, zvláště pak těch obalových, se obyvatelé ČR stále zlepšují. Aktuálně má možnost třídit své odpady 99 procent obyvatel ČR a 73 procent jich tak činí. K dispozici mají již více než 353 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob.  


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 20.6.2018 8:45