Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj pracuje na digitální technické mapě

 Karlovarský kraj pracuje na digitální technické mapě

Územní plánování
​Karlovarský kraj se snaží maximálně využívat digitální a informační technologie. Jedním z projektů, na kterém aktuálně pracuje, je doplnění digitální technické mapy – polohopisu a výškopisu. Ta bude zachycovat skutečný stav v terénu a stane se tak užitečným pomocníkem nejen pro projektanty a geodety, ale například i pro subjekty veřejné správy a složky integrovaného záchranného systému.


„Důvodem vzniku digitální technické mapy byla neexistence souvislého mapového podkladu s garantovanou přesností a jednotnou symbolikou. Na rozdíl od katastrální mapy v ní uvidíme všechny objekty reálného světa, jako jsou například budovy, komunikace, chodníky a podobně. K získání potřebných dat využijeme i letecké snímkování, které  probíhalo na Sokolovsku a Kraslicku,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje a informatiky Josef Janů.

Karlovarský kraj zároveň připravuje i užitečnou aplikaci UtilityReport, jejímž cílem je zjednodušit proces, kdy se musí k existenci inženýrských sítí na konkrétní pozemkové parcele vyjadřovat relevantní správce. „Aplikace pokryje celé území našeho regionu a bude sloužit nejenom úřadům, ale i stavebníkům z řad veřejnosti. K dispozici by měla být pro všechny zdarma na internetových stránkách Karlovarského kraje,“ doplnil Josef Janů.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 18.4.2018 10:00