Úvodní strana > Krajské listy > Zástupci kraje vysvětlují na krajských školách plánované slučování. Chystá se setkání se starosty

 Zástupci kraje vysvětlují na krajských školách plánované slučování. Chystá se setkání se starosty

Jaroslav Bradáč
​Krajské zastupitelstvo v minulém týdnu odsouhlasilo úpravy oborové struktury středních odborných škol. Na základě změn přejde vedení čtyř škol v regionu pod nástupnické školy. Žáci i pedagogové nadále zůstanou ve svých školách a dokončí vzdělávání tam, kde jej započali. Do jednotlivých škol se vypravil krajský radní Jaroslav Bradáč, aby učitelům i studentům vysvětlil podstatu změn a vyvrátil nepravdivé informace o rušení škol a přesunu žáků.


„Smyslem mých návštěv je to, aby pedagogové i žáci obdrželi pravdivé a přesné informace. Tedy že se žádná ze škol nezavírá a všichni žáci budou moci školu dokončit tam, kde se v současnosti vzdělávají. Sloučením škol vždy pod jedno vedení se zlepší podmínky a prostředí pro studium žáků a doufáme, že i jejich studijní výsledky,“ uvedl radní.

Slučování se týká Střední průmyslové školy Loket, SOŠ a SOU Nejdek, Střední zemědělské školy Dalovice a SOU Horní Slavkov. Mezi jejich řediteli a řediteli nástupnických škol, kterými je ISŠTE Sokolov, SPŠ Ostrov, SŠ stravování a služeb Karlovy Vary a ISŠ Cheb už v současnosti začala jednání o převodu vedení na nástupnickou školu a o nastavení systému spolupráce. „Uvedu příklad, od příštího školního roku bude na základě dohody obou ředitelů náborován 1. ročník oboru Agropodnikání pro školu v Dalovicích. V této souvislosti musí nástupnická škola, ISŠ Cheb, naplánovat nábor a přijímání nových žáků. Také ostatní musí pracovat na tom, aby se společně domluvili, jak sladí své představy s potřebami žáků a pedagogů,“ vysvětlil Jaroslav Bradáč. 


V tomto týdnu rovněž zasedne krajská pracovní skupina, jež by měla přijít s náměty na usnadnění změn oborové struktury a jejich bezproblémové uskutečnění. Své připomínky skupina předloží krajským zastupitelům k posouzení. „Chci také naplánovat setkání skupiny se starosty Lokte, Horního Slavkova, Dalovic a Nejdku, abychom je seznámili s postupnými kroky, které se úprav oborové struktury týkají. Budeme mluvit mimo jiné o tom, že se kraj chystá zavést stipendia pro studenty, kteří by si vybrali „agroobory“, případně o dalších motivačních programech,“ dodal radní.Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 9.11.2017 9:30