Úvodní strana > Krajské listy > Vyrovnat se s následky vichřice pomůže dotační program

 Vyrovnat se s následky vichřice pomůže dotační program

Hasici
​V souvislosti s ničivou vichřicí, která zasáhla naší zemi na konci října, vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR výzvu v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017. Žádosti o dotace lze předkládat až do 22. ledna příštího roku.


Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Peníze je možné využít zejména na obnovu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, prostranství, obecních budov a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Do podprogramu se mohou zapojit pouze ty obce a kraje, na jejichž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 70 procent uznatelných přímých nákladů. Kraje pak mohou získat příspěvek až do výše 40 procent. Dolní limit dotace na jednu akci přitom činí 200 tisíc korun. Bližší informace získáte na internetových stránkách ministerstva.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 6.11.2017 9:00