Úvodní strana > Krajské listy > I v našem kraji budou studenti rozhodovat o Evropě

 I v našem kraji budou studenti rozhodovat o Evropě

Rozhoduj o Evropě
​Rozhoduj o Evropě, tak se jmenuje společný česko-slovenský projekt, v rámci kterého se konají regionální semináře pro mladé lidi po celé České republice a na Slovensku. Také studenti středních škol v našem kraji budou mít příležitost vyzkoušet si, jak pracují instituce EU a diskutovat s politiky i odborníky o různých problémech na regionální, národní i evropské úrovni. Seminář se koná v Karlových Varech 6. června 2017.


Každý z regionálních seminářů bude sestávat ze tří interaktivních částí – jde o představení EU a jejích institucí, dále zjednodušenou simulaci institucí EU a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí. Regionální semináře jsou otevřeny studentům všech typů středních škol, přičemž ti nejaktivnější získají hodnotné ceny a budou následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a konferenci v Bratislavě. 

Seminář se 
v našem kraji uskuteční v zastupitelském sále krajského úřadu, Závodní 353/88, Karlovy Vary. Pro účast stačí vyplnit přihlašovací formulářnebo napsat e-mail na: akce@eutis.cz. Účastníci regionálního semináře budou mít hrazené cestovné (do Karlových Varů a zpět) a zajištěné občerstvení. 

Hlavním cílem projektu Rozhoduj o Evropě je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění, zejména s ohledem na dění celoevropské, a zároveň zapojit více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak organizátoři usilují i o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejenom v rámci regionů. Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pre európsku politiku a byl podpořen z programu Erasmus+.
 
Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také Úřad vlády ČR, Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika. Partnerem semináře v Karlových Varech je rovněž Karlovarský kraj. 


Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 31.5.2017 11:15