Úvodní strana > Krajské listy > V Karlovarském kraji se budou revitalizovat další území

 V Karlovarském kraji se budou revitalizovat další území

radní Luboš Orálek
V letošním roce by mělo Ministerstvo financí ČR vypsat devět veřejných zakázek zadávaných v rámci projektů na realizaci revitalizačních opatření v Karlovarském kraji. V nejbližší době budou vypsána výběrová řízení na akce, kde náklady nepřesáhnou 2 miliony korun.

Jedná se o projekt obce Lomnice – Rozšíření sportovního areálu u výsypky Matyáš, dále obce Staré Sedlo – Úprava víceúčelové vodní nádrže a obce Černava – Revitalizace Černého potoka a okolí,“ vysvětluje radní kraje Luboš Orálek  

Ve 3. čtvrtletí roku 2006, tedy od července do září, budou vypsána výběrová řízení na následující akce Karlovarského kraje:
Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava I.etapa (tzv.“Obchvat Sokolova“), obce Vintířov – Revitalizace Vintířovského potoka a dále Města Sokolova – Sokolov – lokalita Bohemie a Areál Baník – revitalizace.

„Ve 4. čtvrtletí roku 2006 od října do prosince  se bude jednat o dvě akce Města Nové Sedlo – Nové Sedlo – příprava území a stavebně technické vybavení pro průmyslovou zónu a Revitalizace a odbahnění rybníků a úprava Loučského potoka v Loučkách,“ dodává Luboš Orálek.  

Na základě usnesení vlády ČR je ustavena hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji. Jejím členem je za  Karlovarský kraj Ing. Luboš Orálek a za Hospodářskou a sociální radu Sokolovska Ing. Karel Jakobec.

Letos se také bude aktualizovat  Koncepce řešení ekologických škod, kterou bude zpracovávat Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. Most. Do materiálu by měly být zapracovány další nové akce důlních společností, obcí a krajů postižených těžbou hnědého uhlí. Aktualizace bude zpracována do podzimu roku 2006.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 16.5.2006 0:00