Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman Martin Havel navštívil školy a starosty

 Hejtman Martin Havel navštívil školy a starosty

Ředitel SZŠ Dalovice s hejtmanem
​Během další pracovní cesty krajem zamířil tentokrát hejtman Martin Havel do obcí v okolí Karlových Varů. V Dalovicích nejprve zavítal do Střední zemědělské školy.​Škola má v současnosti přes stovku studentů, kteří se vzdělávají v oboru agropodnikání.  Podle ředitele školy Zdeňka Perlingera žáci během studia absolvují praxi na pozemcích školy a získají řidičské oprávnění k řízení osobního i nákladního vozu a traktoru. Hejtman si prohlédl botanickou zahradu, která je chloubou školy, i blízké sportoviště využívané žáky a veřejností.

S dalovickým starostou Martin Havel diskutoval o problematice vysokého věku praktických lékařů, za něž mají obce problém sehnat náhradu. „Ministerstvo zdravotnictví proto vyhlásilo program finančních pobídek pro lékaře, kteří by chtěli otevřít ordinaci v obcích v odlehlejších částech regionů. Může jít až o 400 tisíc korun,“ upřesnil Martin Havel. Starosta Jiří Karas jej také požádal, aby společně se zástupci Ředitelství silnic a dálnic jednal o možnosti usnadnit silniční napojení části Dalovic na silnici I/13 ve směru na Ostrov.

V Otovicích informovala starostka Stefana Švecová hejtmana o fungování Základní školy a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov vzniklé díky společné aktivitě obcí. Shodli se na tom, že meziobecní spolupráce Otovic, Sadova a Hájku pomáhá ideálně využít kapacity škol. Řeč byla ale také o územním plánování, krajském zdravotnictví a záměru obce zřídit v budoucnu domov s pečovatelskou službou.

Milé překvapení připravili hejtmanovi v sadovské škole, kde se jej ujali tři malí průvodci, kteří ho provedli jednotlivými třídami a půdními prostorami školní družiny. Starosta Sadova Eduard Frisch popsal Martinu Havlovi, jak probíhala rekonstrukce školy i přilehlého sportovního areálu. Apeloval také na hejtmana, zda by se mohl zasadit o řešení problému s nedodržováním rychlosti na silnicích v obci. „Budu jednat se zástupci Krajské správy a údržby silnic, jestli by na těchto komunikacích, které jsou ve správě kraje, mohli provést taková opatření, jež by nutila neukázněné řidiče ke snížení rychlosti a přispěla k větší bezpečnosti dalších účastníků silničního provozu,“ uvedl hejtman. Hovořilo se i o problémech s černými skládkami nebo o pokračování stavby páteřní Cyklostezky Ohře.

V Hájku hejtman společně se starostou Vítem Hromádkem zavítal do tamní hasičské zbrojnice, kde má jednotka dobrovolných hasičů kvalitní zázemí. Starosta ocenil rekordní příspěvek, kterým v letošním roce kraj podpořil dobrovolné hasiče. Upozornil ale také na dezolátní stav silnice II. třídy vedoucí na Ostrov. Hejtman jej seznámil s aktuálním stavem financování oprav krajských silnic a přislíbil starostovi, že zjistí, zda úsek do Ostrova patří mezi komunikace, které se letos silničáři chystají opravit.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 20.4.2016 14:20