Úvodní strana > Krajské listy > Malujte a foťte na téma národnostních menšin

 Malujte a foťte na téma národnostních menšin

Fotograf
​Talentovaní výtvarníci i fotografové mají opět šanci uspět v soutěžích tradičně vyhlašovaných Výborem pro národnostní menšiny při Zastupitelstvu Karlovarského kraje.
Téma VI. ročníku výtvarné soutěže je „Žijeme zde spolu (Můj kamarád jiné národnosti – Zážitky z prázdnin)“. Soutěžit mohou žáci základních, základních uměleckých škol a domovů dětí a mládeže s výtvarnými kroužky. Přihlásit lze  výtvarná dílka vzniklá libovolnou výtvarnou technikou ve formátu A4 nebo A3. Práce budou vyhodnocovány v kategoriích  A1 - rok narození autora v letech 2008 až 2010, A2 – rok narození 2005 až 2007 a A3 – pro žáky narozené v letech 2001 až 2004. Soutěž o hodnotné ceny bude probíhat od 1. února do 30. června tohoto roku.

Do výtvarné soutěže může každý účastník poslat pouze jedno dílo. Všechny práce musí být opatřeny štítkem obsahujícím název práce, celé jméno autora, rok jeho narození, letopočez vzniku díla a označení soutěžní kategorie. Do popisku je dále nutno uvést také název a adresu školy a třídu. Obálku označte heslem „Výtvarná soutěž – Žijeme zde spolu (Můj kamarád jiné národnosti – Zážitky z prázdnin) 2016“. Práce je nutno zaslat nebo doručit na adresu krajského úřadu do 30. června 2016.

Naproti tomu až pět svých děl týkajících se života národnostních menšin mohou fotografové našeho kraje bez omezení věku přihlásit do IX. ročníku fotografické soutěže. Ta proběhne od 1. února do 31. července 2016.  Fotografie by měly být pořízeny na území České republiky v období mezi lety 2011 až 2016.

Požadovaná velikost jedné fotografie na papíru je od rozměru 13 x 18 cm do 21 x 30 cm (A4). Elektronicky se jedná o rozmezí mezi 1 až 2 MB ve formátu JPEG. Fotografie mohou být počítačově upraveny a každá z nich by měla být svým autorem pojmenována.

„Vyhodnocení výtvarné i fotografické soutěže proběhne v srpnu a nejzajímavější výtvarná i fotografická díla budou spolu se jménem jejich autora vystaveny v průběhu září v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje,“ uvádí náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák, jenž je patronem obou soutěží.

Soutěžní díla je třeba doručit nebo zaslat na adresu: Mgr. Pavel Vaculík, Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory. Fotografie zasílané elektronicky směřujte na adresu zezivota@kr-karlovarsky.cz  Bližší informace naleznete na krajském informačním portálu v levém sloupci témat s názvem Cizinci a menšiny. Slavnostní předání cen proběhne v Sokolově u příležitosti zářijového Dne národnostních menšin.

 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 1.2.2016 9:15