Úvodní strana > Krajské listy > Kraj se bude nově starat o dalších 25 kilometrů silnic

 Kraj se bude nově starat o dalších 25 kilometrů silnic

Silnice Lučiny
​V souvislosti se zákonem o zrušení vojenského újezdu Brdy a o stanovení hraic vojenských újezdů přechází nově do vlastniství Karlovarského kraje některé silnice a mosty ve vojenském újezdu Hradiště. Do sítě krajských silnic II. a III. tříd v regionu bude zařazeno dalších 25 kilometrů silnic včetně osmi mostů.

​„Jedná se o silnice III. třídy například v okolí Albeřic, Dolní Lomnice nebo Malého Hlavákova a o mosty  v Lučinách, Radošově, Březině nebo Albeřicích. Na silnicích byly provedeny opravy výtluků, seřezání krajnic, vyčištění příkopů, opravy svodidel. Dá se říci, že jejich stav je srovnatelný s ostatními komunikacemi III. třídy v regionu a bude se na nich provádět běžná údržba. Pouze na silnici nad Kyselkou směrem na Dolní Lomnici počítáme v budoucnu s nutnou sanací přilehlých svahů,“ upřesnil hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Ve špatném stavu je také silnice (č. III/00627) na Činov, a to v místech, kde už je místní komunikací a Krajská správa a údržba silnic ji nemá ve své správě. Konkrétně se jedná se o silnici vedoucí ke skládce Činov, která je značně zatížená nákladní dopravou.

Podle nynější výše příspěvku Karlovarského kraje na zimní a letní údržbu silnic II. a III. tříd v Karlovarském kraji vychází asi 112 tisíc Kč na zimní a letní údržbu na 1 km silnic. „Na základě  tohoto propočtu tedy bude možno na celkovou údržbu silnic ve vojenském újezdu vyčlenit zhruba 2, 8 milionu korun ročně. Nejedná se však o souvislé opravy a opravy většího stavebního rozsahu, ale pouze o zimní a běžnou letní údržbu,“ uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Zdeněk Pavlas. Do současnosti se Karlovarský kraj staral o 1820 km silnic II. a III. tříd.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 13.1.2016 9:45