Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže pro seniory

 Hejtman vyhlašuje 3. ročník výtvarné soutěže pro seniory

Výtvarná soutěž pro seniory
​Hejtman Karlovarského kraje Martin Havel vyhlašuje v pořadí již 3. ročník oblíbené výtvarné soutěže s názvem „Věk pro nás není překážkou“. Soutěž je určena pro všechny seniory nad 60 let, kteří rádi tvoří a věnují se některé z výtvarných činností. Jejím cílem je ukázat, že i v pokročilém věku se dá žít aktivním životem.


Během následujících dvou měsíců mohou senioři zasílat svá díla na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, přičemž autoři nejlepších prací budou odměněni dárkovým košem a publikací o Karlovarském kraji.

Pravidla soutěže:

Svá díla mohou soutěžící posílat v termínu od 1. 12. 2015 do 31. 1. 2016.

Soutěží se celkem ve 3 kategoriích, a sice:
1. ruční práce;
2. kresba, malba, grafika;
3. fotografie.

Každý soutěžící může přihlásit pouze jednu práci. Ta musí být opatřena popiskem se jménem a příjmením, věkem a kontaktem (adresa + telefon).

Práce mohou soutěžící posílat poštou na adresu:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Veronika Severová
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

Nebo je mohou osobně doručit po telefonické domluvě do kanceláře Veroniky Severové (tel.: 354 222 116).

V každé soutěžní kategorii budou odbornou porotou vybráni tři vítězové, kteří se mohou těšit na dárkový koš a knihu o Karlovarském kraji. Vyhlášení výsledků proběhne v březnu 2016. Soutěžní práce budou následně k vidění v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 1.12.2015 9:00