Úvodní strana > Krajské listy > Kraj chystá závěrečnou konferenci o boji s invazními rostlinami

 Kraj chystá závěrečnou konferenci o boji s invazními rostlinami

Bolševník
​V pondělí 2. listopadu 2015 se v Krajské knihovně v Karlových Varech uskuteční konference k výsledkům krajského projektu "Omezení výskytu invazních rostlin", který získal podporu z Operačního programu Životní prostředí. Účastníci se mohou registrovat do 19. října.Karlovarský kraj končí v letošním roce realizaci ojedinělého projektu zaměřeného na likvidaci invazních druhů rostlin.  Od srpna 2013 do letošního podzimu došlo k zásahům proti bolševníku velkolepému, křídlatkám a netýkavce žláznaté na ploše 6 229 hektarů. Cílem projektu je omezit výskyt zmíněných rostlin, konkrétně v případě bolševníku dojde (v závislosti na použité metodice) k omezení zasažených ploch o 60 až 85 procent;  u křídlatek bude dosaženo snížení výskytu o 70 procent bez ohledu na použitou metodiku.

Na konferenci budou účastníci seznámeni s výsledky studie účinnosti, tedy s tím, jak ve skutečnosti projekt v terénu dopadl. Hovořit se bude také o opatřeních pro udržení výsledků projektu v dalších letech. Aktéři konference představí materiály vzniklé při realizaci projektu – „Metodiky likvidace invazních druhů rostlin" - příručka bude obsahovat shrnutí a zhodnocení všech metodik používaných v rámci projektu a „Invazní rostliny a státní správa“ – příručka o možnostech řešení výskytu invazních rostlin z hlediska dotčených orgánů státní správy. Promítáno bude i krátké video k projektu a použitým metodám likvidace. Prezentace a diskuse budou v sále krajské knihovny probíhat od 8:30 do 13:30 hodin.

Vstup je pro registrované účastníky zdarma. Registrační formulář najdou zájemci na stránkách Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a informace o projektu lze také získat na http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum-public/ .
.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 13.10.2015 11:00