Úvodní strana > Krajské listy > Hejtman řeší problematiku nedostatku praktických lékařů

 Hejtman řeší problematiku nedostatku praktických lékařů

Hejtman Josef Novotný
​Praktických lékařů je v kraji nedostatek. Jejich věk je navíc podle statistik stále vyšší a obtížně za sebe hledají nástupce. Hejtman Josef Novotný proto letos v dubnu sezval ke kulatému stolu starosty Ašska, Kraslicka, Toužimska i Žluticka a zástupce zdravotních pojišťoven. S žádostí o řešení tohoto problému se obrátil i na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.Podle statistik bylo v roce 2000 v našem kraji 141 praktických lékařů, do letošního roku jejich počet poklesl o 25 lékařů. „Přes 40 procent praktických lékařů pro dospělé v Karlovarském kraji je starších 60 let, u lékařů pro děti a dorost jsou procenta ještě vyšší.  Mladí lékaři na jejich místa nenastupují, přičemž problém se týká především menších obcí v odlehlých oblastech, kde tito lékaři nemají zájem pracovat. Abychom předešli kolapsu poskytování primární péče, obrátil jsem se na ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka s žádostí o urgentní řešení,“ uvedl hejtman Josef Novotný.

Ministr informoval hejtmana o tom, že se ministerstvo dlouhodobě snaží o podporu specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost prostřednictvím dotačního programu rezidenční místa. Pro letošní rok podle informací ministra schválilo MZ ČR vyčlenit na dotační program rezidenční místa okolo 160 milionů korun, pro obor všeobecné praktické lékařství jde o navýšení o více než 28 milionů korun, u oboru praktické lékařství pro děti a dorost se finance navýšily o 18 milionů. Došlo i k nárůstu počtu rezidenčních míst. Podněty hejtmana navíc projednala pracovní skupina pro novou koncepci postgraduálního vzdělávání lékařů. „Byl jsem také ministrem ujištěn, že nastavení optimální sítě poskytovatelů zdravotních služeb, tedy dostupnosti především praktických lékařů, je čistě v gesci zdravotních pojišťoven. S nimi tedy hodlám problém dál řešit,“ dodal hejtman. Ten také předá informace ministra starostům obcí, které se s problémem v primární ambulantní péči potýkají.

Rezidenční místa vznikají při ambulancích stávajících lékařů, kteří svým mladším kolegům pomáhají získat potřebnou praxi.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 18.7.2014 9:45