Úvodní strana > Krajské listy > Žákyně karlovarského gymnázia zvítězila v celostátní soutěži

 Žákyně karlovarského gymnázia zvítězila v celostátní soutěži

Vitezka SOC
​Talentovaní žáci Prvního českého gymnázia Karlovy Vary dosáhli mimořádného úspěchu. V silné konkurenci škol na celostátní přehlídce Sředoškolské odborné činnosti (SOČ) obstáli se ctí, jedna z žákyň pak získala 1. místo v soutěži a nominaci na světovou přehlídku v USA.


​Ústřední kolo soutěže studentských vědeckých prací se uskutečnilo v polovině června v Plzni. První české gymnázium a Karlovarský kraj reprezentovali vítězové krajského kola SOČ, žáci septimy A:  Thi Thu Giang Tran- Monika v oboru Zdravotnictví s prací „Deriváty ferrocenu a titanocenu jako potenciální protinádorová léčiva“, Jáchym Kuba v oboru Chemie s prací „MikroRNA jako potenciální nádorové markery a jejich stanovení pomocí elektrochemických metod“ a dále Gabriela Randáková v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory s názvem práce „Zdravotní pojištění: právo či povinnost?“

Všichni účastníci skvěle reprezentovali svou školu a region. „Jáchym Kuba získal osmé místo, Gabriela Randáková se umístila čtvrtá a navíc dostala zvláštní cenu. Byla navržena do soutěže o cenu České hlavičky- SANITAS „ Život a zdraví člověka“ a získala cenu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Největší úspěch si z celostátní přehlídky SOČ přivezla Thi Thu Giang Tran- Monika, která zcela suverénně vybojovala ve svém oboru první místo; svoji práci obhájila před komisí složenou z odborníků onkologického oddělení nemocnice v Motole, experimentální medicíny Akademie věd Praha a ze zástupců královéhradecké farmaceutické fakulty. Práce byla označena za dokonalou, srovnatelnou s prací doktorandskou,“ uvedl ředitel gymnázia Zdeněk Papež. Největším oceněním je však širší nominace žákyně na účast ve světové přehlídce, která by se měla konat příští rok v USA nebo v Číně.

Monice i Jáchymovi přispíval Karlovarský kraj od roku 2013 na dlouhodobou vědeckou stáž na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. „Oba měli díky finanční podpoře Karlovarského kraje možnost pracovat na svém výzkumu v Ústavu experimentální medicíny RECAMO při onkologické nemocnici na Žlutém kopci. Mladí stážisté se aktivně podíleli na svěřených dílčích úkolech aktuální týmové vědeckovýzkumné práce ústavu. Velký dík patří vedoucímu RECAMA panu RNDr. Bořivoji Vojtěškovi, DrSc., dále konzultantům, kteří se odborně postarali o stážisty: Mgr. Martinu Bartošíkovi, Ph.D. a Mgr. Martě Nekulové, Ph.D,“ upřesnil ředitel gymnázia. Ten také ocenil odbornou péči nejen konzultantů ústavu RECAMO, ale především bioložky Prvního českého gymnázia Kateřiny Pavlasové, která pro vědeckou činnost žáky získala a po celý čas jejich stáž organizačně zajišťovala, vědecké práce žáků konzultačně vedla a na soutěž je cíleně připravovala. „Úspěch Prvního českého gymnázia v Karlových Varech v 36. ročníku soutěže je společným vítězstvím žáků, školy i kraje. Naše podpora nadaným mladým lidem se skutečně zúročila,“ dodal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Václav Sloup.  

Středoškolská odborná činnost patří k tradičním a prestižním soutěžím. Soutěžícím, kteří postoupili do ústředního kola, otevírá cestu k dalšímu navazujícímu studiu nejen u nás, ale i v zahraničí.
 

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.6.2014 15:25