Úvodní strana > Krajské listy > Dvacet významných stromů dobrovolně ošetří certifikovaní stromolezci

 Dvacet významných stromů dobrovolně ošetří certifikovaní stromolezci

Strom
​V průběhu jarních měsíců proběhne díky projektu Zdravé stromy pro zítřek odborná péče o dvě desítky stromů z deseti krajů republiky. V Karlovarském kraji se odborného ošetření dostane hned dvěma stromům. Jedná se o dvě lípy velkolisté v Krásném Údolí a Toužimi.

Lípa velkolistá v Toužimi tvoří spolu s kostelem sv. Blažeje výraznou dominantu obce. V roce 1985 ji vyhlásili za památnou. Je součástí významného krajinného prvku Blažejský rybník, kde se vyskytuje mnoho chráněných druhů rostlin a živočichů. Její stáří se odhaduje na 300 let.

Lípa velkolistá v Krásném Údolí je 300 let starý strom, který roste na východním okraji návsi u zbytků zdi bývalé zemědělské budovy. Lípa byla v minulosti nedostatečně ošetřena, proto ji obec přihlásila do projektu.

Ošetření, jejichž cílem je zlepšit zdravotní stav a zajistit bezpečnost stromů, zdarma provedou certifikovaní Evropští arboristé. Jedná se o ukázková ošetření, a tak stromolezci veřejnosti předvedou, jak se strom šetrně ořezává nebo jak se instalují bezpečnostní vazby.

Zdravé stromy pro zítřek letos již po páté pořádá Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Mendelova univerzita v Brně. Podrobnosti o projektu, jehož hlavním cílem je podpora včasné a kvalitní péče o stromy, jsou dostupné na webových stránkách projektu
 

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 6.3.2014 13:40