Úvodní strana > Krajské listy > O příspěvky na kulturní akce lze žádat do konce října

 O příspěvky na kulturní akce lze žádat do konce října

Příspěvky na kulturu
​Karlovarský kraj opět udělí příspěvky na regionální a nadregionální kulturní akce plánované na rok 2014. Žádosti je třeba doručit na předepsaných formulářích do 31. října letošního roku.


​Formuláře a bližší informace lze získat na odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, tel. 353 502 328; nebo na internetových stránkách
Karlovarského kraje. Žádosti došlé po termínu nebudou do příspěvkového programu zařazeny.

Za stránku zodpovídá: Jana Pavlíková
Datum vydání: 25.10.2013 14:10