Úvodní strana > Krajské listy > Chebské památky přiblíží nová elektronická encyklopedie

 Chebské památky přiblíží nová elektronická encyklopedie

Chebsky hrad
Město Cheb připravilo pro všechny milovníky historie a památek unikátní interaktivní encyklopedii, která v přehledné formě představuje nejvýznamnější památky města. Kromě toho také seznamuje s osobnostmi a událostmi, které utvářely dějiny Chebu. Encyklopedie bude veřejnosti zpřístupněna 1. května.

Interaktivní elektronická encyklopedie města Cheb vznikla na základě spolupráce města Cheb, Společnosti Aloise Johna, Státního okresního archivu Cheb a Muzea Cheb.

Encyklopedie umožňuje rychlý a pohodlný přístup k informacím a podkladům, které nelze v takovém rozsahu zahrnout do běžných tištěných edic. Na 200 chebských památek je roztříděno do kategorií, v nichž lze vyhledávat podle různých kritérií. Textové informace doplňují historické i současné fotografie, videa a další zajímavé soubory. Encyklopedie obsahuje také archiválie a muzeálie, které nebývají běžně dostupné.

Encyklopedie má sloužit nejenom odborníkům, ale především široké veřejnosti. Proto jsou u jednotlivých památek uvedeny turistické informace, jako jsou otevírací doby, ceny vstupného apod. Návštěvníci webu si mohou vybrané památky spojovat do tras a ty pak následně vyexportovat do formátu PDF či zaslat na svůj e-mail. K využití jsou také předem připravené tematické trasy. Tímto ale možnosti interaktivní encyklopedie nekončí. Na rozdíl od tištěných encyklopedií se její obsah bude i nadále rozšiřovat. Vzniká tak unikátní projekt, který nemá v České republice obdoby. 

Slavnostní představení encyklopedie proběhne 30. dubna v infocentru na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. V 10 hodin se uskuteční prezentace pro školy a o hodinu později pro širokou veřejnost. Od 1. května pak bude encyklopedie zpřístupněna na těchto internetových stránkách.


Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 26.4.2013 0:00