Úvodní strana > Krajské listy > Karlovarský kraj opět poskytne příspěvky na podporu včelařství

 Karlovarský kraj opět poskytne příspěvky na podporu včelařství

Vcelarstvi
Karlovarský kraj bude od ledna příštího roku přijímat žádosti o příspěvky na podporu včelařství. Příspěvky budou stejně jako v minulých letech poskytovány za účelem stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu. Rozhodla o tom Rada Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj podpořil včelařství poprvé v roce 2009. Začínajícím včelařům tehdy přispěl na pořízení základního vybavení a stávajícím včelařům poskytl finanční příspěvky na zmodernizování chovatelsky a léčebně nevyhovujících úlů. „Podpora se tenkrát setkala s velkým ohlasem. Podáno bylo celkem 131 žádostí, z nichž 108 bylo úspěšných,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí Jaroslav Bradáč.

Zájem včelařů o podporu neklesl ani v následujících letech. „V roce 2010 bylo ze 126 podaných žádostí úspěšných 120 a v roce 2011 jsme ze 120 podaných žádostí podpořili 99. V letošním roce bylo podáno celkem 120 žádostí, přičemž 115 z nich uspělo,“ upřesnil Jaroslav Bradáč.

Rada Karlovarského kraje nyní odsouhlasila Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2013. „Vzhledem k tomu, že se v Karlovarském kraji navýšil počet včelařů za dobu poskytování dotace o více než 80 začínajících včelařů a počet včelstev vzrostl téměř o 1 500, rozhodli jsme se, že budeme v podpoře včelařství i nadále pokračovat,“ vysvětlil Jaroslav Bradáč.

A o kolik bude možné žádat? „Finanční příspěvky budou poskytovány u začínajících včelařů do 90 % uznatelných nákladů a u stávajících včelařů do 80 % uznatelných nákladů. Maximálně však do výše 14 tisíc korun na jednoho žadatele,“ upřesnil Jaroslav Bradáč.

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2013 budou přijímány v termínu od 2. ledna do 28. února 2013. Pravidla pro podávání žádosti budou v nejbližší době uveřejněna na internetových stránkách Karlovarského kraje. Žadatelé se budou moci také informovat přímo na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Za stránku zodpovídá: Veronika Severová
Datum vydání: 22.11.2012 0:00