Úvodní strana > Krajské listy > Kraj bude poskytovat příspěvky na podporu sportovních a volnočasových aktivit podle nových pravidel

 Kraj bude poskytovat příspěvky na podporu sportovních a volnočasových aktivit podle nových pravidel

radní Kamil Řezníček
Nová pravidla pro poskytování příspěvků na sportovní a volnočasové aktivity z krajského rozpočtu začnou platit 1. srpna 2006. „Dosud platila jednotná pravidla pro odbor kultury a odbor školství, mládeže a tělovýchovy.  V oblasti sportu jsme přidělovali příspěvky jen na sportovní oblast, nyní budeme poskytovat příspěvky i pro volnočasové aktivity dětí a mládeže,  zejména pak pro neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží do 26 let,“ vysvětlil radní kraje Kamil Řezníček.  

V oblasti volnočasových aktivit jsou příspěvky určeny na podporu činnosti Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska, vznikajících informačních center pro mládež a akcí nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let. „Podporujeme tak mimo jiné vznik nových neziskových organizací, pracujících s mládeží do 26 let,“ dodal Kamil Řezníček. ¨

Dotace v oblasti sportu mohou získat pořadatelé mimořádných sportovních akcí regionálního a nadregionálního významu, vrcholoví sportovci z kraje a organizace zabývající se mládežnickým sportem.  „Příspěvky kraj poskytne na realizaci projektů, které mají regionální a nadregionální význam, zahrnují aktivity, na kterých má kraj zájem, významně prezentují kraj a není možno je realizovat z běžných provozních prostředků žadatele,“ vysvětlil dále Kamil Řezníček.

Písemná žádost  o poskytnutí příspěvku musí být doručena do 10. listopadu roku, po kterém následuje rok realizace projektu. Za den doručení se považuje přijetí žádosti podatelnou Krajského úřadu Karlovarského kraje. V letošním roce podpořil kraj oblast sportu 8,5 miliony korun.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 12.7.2006 0:00