Úvodní strana > Krajské listy > Otevření mostu v Nové Roli

 Otevření mostu v Nové Roli

Most v Nové Roli
Ve středu 12. července 2006 byl za účasti hejtmana Josefa Pavla, zástupců Krajské správy a údržby silnic a zhotovitele předán do užívání most přes řeku Rolavu v Nové Roli. Oprava mostu je součástí projektu „Rekonstrukce a opravy souvislých úseků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, včetně oprav a rekonstrukcí všech součástí a příslušenství za účelem zvýšení zbytkové životnosti.

Tento projekt řeší uvedení nejvýznamnějších silnic v Karlovarském kraji do odpovídajícího stavu,“ říká hejtman Josef Pavel. „Do projektu jsou zařazeny silnice v celkové délce 200 km, jde o tři stavby, z nichž každá je rozdělena do tří etap,“ upřesňuje hejtman. Stavební práce  byly zahájeny 21.9.2005. Polovina mostu byla opravena do konce roku 2005. Z důvodu dodržení technologických postupů nebylo  možno zahájit opravu druhé poloviny před zimním obdobím.

Její realizace byla zahájena v dubnu 2006. Most byl po celé zimní období průjezdný v obou směrech. Oprava zahrnovala odstranění všech vrstev vozovky až na nosnou konstrukci. Tato nosná konstrukce byla zesílena pomocí železobetonové desky, na kterou byla položena izolace s ochrannou vrstvou. Následně byl proveden dvouvrstvý asfaltový koberec. Součástí opravy byla i výměna dilatačních spár, byly provedeny opravy závěrných zídek, byla osazena nová vodící ložiska a veškeré pohledové plochy byly sanovány

Projektovou dokumentaci zpracovávala projekt. kancelář Pragoprojekt, ateliér Karlovy Vary. Vlastní opravu realizovala akciová společnost AZ SANACE, Ústí nad Labem. Náklady na opravu mostu činily 7,5 miliónu Kč. Stavební práce byly dokončeny v termínu stanoveném smlouvou o dílo, tedy 30.6. 2006
V rámci projektu  „Rekonstrukce a opravy souvislých úseků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, včetně oprav a rekonstrukcí všech součástí a příslušenství za účelem zvýšení zbytkové životnosti“ budou realizovány tři stavby, každá ve třech etapách. V každé stavbě by mělo být zrekonstruováno 60 až 70 km silnic, v každé etapě 20 až 30 km.

První etapa první stavby byla zahájena v roce 2004. V tomto roce byly zrekonstruovány úseky silnic II/220 ze Staré Role do Nejdku a II/209 z Mezirolí do Chodova v celkové délce 20 km. Náklady na tuto rekonstrukci činily 90 miliónů Kč. Součástí těchto úseků jsou i tři mosty most ev. č. 220-6 v Nejdku most ev. č. 220-5 před Nejdkem most ev. č. 209-026 v Nové Roli

Opravy výše uvedených mostů se nepodařilo realizovat v roce 2004. Jejich oprava byla zahájena koncem roku 2005
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 12.7.2006 0:00