Úvodní strana > Krajské listy > Náš kraj potřebuje strojaře

 Náš kraj potřebuje strojaře

konference o vzdělání
Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky byly prezentovány na konferenci Vzdělávání a trh práce.

Ve středu 10. května se v krajské knihovně v Karlových Varech sešli zástupci kraje, podnikatelů a škol aby se seznámili s výsledky celokrajského průzkumu, diskutovali nad nimi a hledali společně řešení. Průzkum ukázal, o jaké absolventy je v kraji zájem, jaké profese jsou žádány méně a jaké vzdělání v kraji chybí. A co odhalil? Například to, že není poptávka po právnících. I kuchařů je víc, než je možné zaměstnat, kdo ovšem citelně chybí, to jsou strojaři. Oborů pro technické vzdělání se nabízí dost, ale zájem za stran deváťáků je minimální.  

"Průzkum byl prováděn především proto, aby Karlovarský kraj, který v současnosti zřizuje kolem 63 školských zařízení, mohl zkoordinovat nabídku vzdělávání s potřebami kraje," řekl první náměstek hejtmana Jan Zborník. "U těch oborů, které chybějí, je ovšem třeba udělat prognózu a zjistit,  zda  bude zájem, když je zavedeme,"  doplnil statutární zástupce hejtmana.

Průzkum také ukázal potřebu dalšího vzdělávání. Trh práce se totiž neustále mění, a je nutné reagovat širokou nabídkou rekvalifikací. Je třeba školy dovybavit a s tím by mohla významně pomoci Evropská unie. "Stojíme před plánovacím obdobím Evropské unie. V rámci vzdělávacích programů nabízí miliardové částky, a to je příležitost, kterou nesmíme propást," připomněl vedoucí odboru regionálního rozvoje Jaromír Musil, s tím, že je nutné vytvořit koncepci, kterých škol se dovybavení bude týkat.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 11.5.2006 0:00