Úvodní strana > Krajské listy > V krajské knihovně se konala konference o venkovu

 V krajské knihovně se konala konference o venkovu

Konference o venkovu
Konference nazvaná "Dotační možnosti a podpora rozvoje venkova" se uskutečnila 10. dubna 2006 za účasti hejtmana Josefa Pavla a poslanců PČR Miloše Patery a Jiřího Papeže.


„Specifikum našeho kraje spočívá  v tom, že jeho území je pro zemědělství poměrně málo využitelné. Mezi kraji České republiky jsme unikátní tím, že máme více lesní půdy než zemědělské. Podíl orné půdy nedosahuje ani poloviny průměru České republiky,“ řekl ve svém projevu hejtman Josef Pavel.  

Významná část Karlovarského kraje  také stojí před otázkou, jakým způsobem rekultivovat území dotčená těžbou, především povrchovou těžbou hnědého uhlí. „Zde se nabízí obrovské možnosti dalšího rozvoje turistiky, cestovního ruchu, sportu, rekreace, ale také lesnictví a potenciálně dřevařského průmyslu. Zemědělská rekultivace těchto území se nejeví tak přínosná, jako například zalesnění či rekultivace hydrické, tedy vytváření vodních ploch,“ nastínil budoucnost venkova v regionu hejtman Pavel.

V rámci konference podepsali Smlouvu o partnerství Spolek pro obnovu venkova  v Karlovarském kraji se spolkem Verein Vogtländisches Bauernhaus e.V. sídlícím v Sasku.

 

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 10.4.2006 0:00