Úvodní strana > Krajské listy > Planeta neslyšících pomáhá  hluchoněmým a neslyšícím lidem v Karlovarském kraji

 Planeta neslyšících pomáhá  hluchoněmým a neslyšícím lidem v Karlovarském kraji

Předseda sdružení Miroslav Plachý
Projekt nazvaný Planeta neslyšících realizuje Karlovarský klub neslyšících a hluchoněmých lidí. Jeho cílem je pomáhat této minoritě v orientaci na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na dotazy odpovídá předseda občanského sdružení Planeta neslyšících Miroslav Plachý.

Můžete „Planetu neslyšících“ blíže představit?

Planeta neslyšících je občanské sdružení, které má v současné době 33 členů z celého Karlovarského kraje. Jsou jimi neslyšící a hluchoněmí lidé. Naším hlavním cílem je hájit zájmy této skupiny lidí a ukazovat veřejnosti jejich specifickou situaci.

Jakou pomoc jim můžete nabídnout?

Jsou to především poradenské služby. Neslyšící lidé mají kvůli svému handicapu omezený přístup k jakýmkoli informacím. Navíc dobře neovládají psanou češtinu, kterou se učí jako cizí jazyk. Tuto skupinu lidí proto chceme podpořit tak, aby našla lepší uplatnění na trhu práce. Naši klienti často vykonávají práci, která neodpovídá jejich kvalifikaci nebo nedostávají odpovídající mzdu. Většinou je to proto, že mají komunikační problémy. Chceme jim zajistit stejné podmínky, jaké mají slyšící lidé. Usilujeme o to, aby nedělali podřadné práce, nevykonávali  práci nad rámec pracovní smlouvy.  Pomůžeme jim  orientovat se  v pracovně - právních vztazích. Důležité je, aby rozuměli smlouvě a věděli, jaká jsou jejich práva a povinnosti. Dozví se od nás například, jak mají postupovat při hledání nového zaměstnání, jak podat výpověď atd. Tito lidé by měli více využívat tlumočnických služeb, protože komunikace prostřednictvím tlumočníka mnohdy vyjasní problémy, které na pracovišti mají.

Jev našem regionu dostatečný počet tlumočníků do znakové řeči?

V Karlovarském kraji máme tlumočníků do znakové řeči nedostatek. Pokud si ale klient tlumočníka přeje, mohou mu ho zajistit pracovníci Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící, které sídlí v Praze. To zprostředkovává tlumočníky pro celou Českou republiku.

Mohou jednat neslyšící  se slyšícími i bez tlumočníka?  Například  na základě písemné komunikace?

To samozřejmě mohou. Protože ale neslyšící mají problémy s psanou češtinou, dělají v textech chyby. Pokud je tedy komunikace založená na písemných zprávách, tak se často slyšící člověk dívá na neslyšícího trochu zvláštně, protože třeba ne úplně dobře textu rozumí. Slyšící si proto někdy si myslí, že jsme hloupější, protože neovládáme jazyk a podle toho s námi i jednají. Pak komunikace vázne. V tomto případě narážíme na jejich neinformovanost. Slyšící lidé nejsou dostatečně trpěliví a neslyšící se mnohdy může chovat i neadekvátně situaci.

Jaké profese vaši klienti vykonávají?

Většinou jsou to dělnické profese. Na základě našeho pozorování se ale vyskytují případy, kdy jsou tito lidé zaměstnavateli zneužívání. Neslyšící z důvodu jazykové bariéry nevědí jaká mají práva, jakou činnost mají v popisu práce, jakou mzdu mají dostávat, či jak je to s prací přes čas. Kvůli komunikační bariéře pak nemůže dojít ke zlepšení postavení ve firmě. Je ovšem samozřejmé, že i naši klienti musí respektovat svého zaměstnavatele.

Jaké konkrétní poradenství  vaše sdružení nabízí?

Nabízíme poradenské služby, týkající se lepšího uplatnění neslyšících a hluchoněmých lidí na trhu práce. Informace lidé získají prostřednictvím besed, individuálního poradenství, organizujeme i počítačový kurz. Dále nabízíme poradenství k českému znakovému jazyku a komunikaci, zprostředkování tlumočnických služeb a přednášky týkající se životního prostředí. Pro úspěšnou realizaci našeho projektu je podstatné partnerství s Krajskou knihovnou v Karlových Varech.

Na jaké adrese vás zájemci najdou?

V současné době otevírá sdružení novou kancelář a moderně vybavenou klubovnu pro neslyšící a hluchoněmé lidi žijící v Karlovarském kraji. Naše kancelář se nachází na Sokolovské ulici 63 v  Karlových Varech. Rádi pomůžeme všem, kdo naše služby potřebují.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum vydání: 10.2.2006 0:00