Úvodní strana > Dotace > OPAKOVANÁ UMĚLÁ OBNOVA LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI

 OPAKOVANÁ UMĚLÁ OBNOVA LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA OPAKOVANOU UMĚLOU OBNOVU LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI:

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo  ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 116/02/18 ze dne 5. 2. 2018
 
administrátor programu odbor životního prostředí a zemědělství oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do 10 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v  27B_Pravidla_lesy.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.
 
 
Příjem žádostí:
Elektronická žádost
Zahájení  2. 7. 2018, 10:00
Ukončení  31. 7. 2018, 15:00
a
listinná žádost včetně příloh nejpozději do 10 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti
 
 
 

formulář pro vyplnění žádosti bude zpřístupněn až 2. 7. 2018 v 10,00.
Registrovat se do systému ale můžete už teď na internetových stránkách:
 https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/
 

Po odeslání elektronické žádosti bude systémem automaticky odeslán e-mail na registrovanou e-mailovou adresu s pořadovým číslem žádosti a dalšími pokyny pro úspěšné dokončení podání žádosti.
SLEDUJTE SVOJI E-MAILOVOU ADRESU!
 


Důležité dokumenty:
 Program_sucho_a_oplocenky.docxProgram
 27A_Vyhlaseni_lesy.docxVyhlášení programu
 27B_Pravidla_lesy.docxPravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace
 27C_Smlouva_lesy.docxVzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 28_Vzor_zadost.docxVzor žádosti o poskytnutí dotace


27E_Prohlaseni_de_minimis.docPovinná příloha žádosti - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

27D_Priloha_c4_priloha_k_zadosti.xlsPovinná příloha žádosti - příloha č. 4

 
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Pavla Vinopalová
+420 354 222 285
 
vedoucí oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství
Ing. Václav Lupínek
+420 354 222 296
 
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí a čerpání dotace také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Vinopalová
Datum poslední změny: 13.8.2018 14:16