Úvodní strana > Dotace > DOTACE NA OPAKOVANOU UMĚLOU OBNOVU LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 DOTACE NA OPAKOVANOU UMĚLOU OBNOVU LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DOTACE NA OPAKOVANOU UMĚLOU OBNOVU LESŮ POŠKOZENÝCH SUCHEM A OCHRANU LESA PROTI ZVĚŘI OPLOCENKAMI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE - ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ
 
 
OZPaZ_LES_zverejneni_programu_oplocenky_dotace.doc.pdfZveřejnění programu pro rok 2017
 
 
Usnesením č. ZK 507/09/16 ze dne 08.09.2016 Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo nový OZPaZ_pravidla_lesy_oprava.pdfprogram pro poskytování dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství.
 
OZPaZ_LESY_oplocenky_priloha_c1_zadost.xlsPříloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
OZPaZ_LESY_oplocenky_priloha_c2_priloha_k_zadosti.xlsPříloha č. 2 - Příloha k žádosti
OZPaZ_LESY_oplocenky_priloha_c3_cestne_prohlaseni.docPříloha č. 3 - Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
OZPaZ_LESY_oplocenky_priloha_c4_identifikace.docPříloha č. 4 - Identifikace žadatele
OZPaZ_LESY_oplocenky_priloha_c5_propagace.docPříloha č. 5 - Propagace Karlovarského kraje
 

 

Dne 09.10.2017 byla opravena v dokumentu Pravidla chyba: v čl. I. odst. 5 bylo chybně uvedeno číslo nařízení Komise (EU), místo „podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis“ bylo uvedeno „podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis“.

Za stránku zodpovídá: Ing. Pavla Vinopalová
Datum poslední změny: 29.12.2017 10:34