Úvodní strana > Dotace > PODPORA REALIZACE OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI V ÚZEMÍCH OHROŽENÝCH POVODNĚMI

 PODPORA REALIZACE OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI V ÚZEMÍCH OHROŽENÝCH POVODNĚMI

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU REALIZACE OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI V ÚZEMÍCH OHROŽENÝCH POVODNĚMI:

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017
 
administrátor programu odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EVVO a energetiky
 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v 22B_Pravidla_povodne.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.
 
 
Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení  1. 2. 2018, 08:00 hod.
Ukončení  31. 8. 2018, 20:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické žádosti
 

 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI ZÁLEŽÍ!
 
 
Důležité dokumenty:
 
 
Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
Ing. Helena Baranovská
+420 354 222 194
helena.baranovska@kr-karlovarsky.cz
 

vedoucí oddělení EVVO a energetiky
Ing. Vít Venhoda
+420 354 222 416
vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem. 
 
Zveřejněno 29. 12. 2017
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Helena Baranovská
Datum poslední změny: 30.5.2018 8:17