Úvodní strana > Dotace > OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI

 OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI

Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství schválené usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje 8.9.2016.

ZP_POVODNE_vyuctovani.pdfFormulář závěrečného vyúčtování (ZP_POVODNE_vyuctovani.docformulář ve wordu pro vyplnění) 

INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI V ROCE 2018:

V současné době jsou zpracovávána nová pravidla pro poskytování dotací na rok 2018. Žádosti na rok 2018 bude možno podávat začátkem roku 2018. Přesné informace a termín podávání žádostí bude uveden ve Vyhlášení programu, které bude na stránkách Karlovarského kraje s předstihem zveřejněno včetně nových pravidel a potřebných formulářů (žádost, vyúčtování). Vyúčtování dotací poskytnutých v letošním roce proběhne ještě dle výše uvedených pravidel.
 
Informace podá a Vaše případné dotazy zodpoví pracovníci odboru:
Jarmila Solnařová, tel.: 354 222 544, e-mail: jarmila.solnarova@kr-karlovarsky.cz
Za stránku zodpovídá: Jarmila Solnařová
Datum poslední změny: 22.9.2017 10:34