Úvodní strana > Dotace > LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

 LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA LIKVIDACI INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN V KARLOVARSKÉM KRAJI :

 
schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje číslo ZK 371/09/17 ze dne 7. 9. 2017
 
vyhlášen usnesením Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017
 
administrátor programu odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EVVO a energetiky
 
 
Žadatel musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje (viz níže kontakty) nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh nalezne žadatel v 24B_Pravidla_invazni_rostliny.docxPravidlech pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace.
 
 
Příjem žádostí:

Elektronická žádost
Zahájení  2. 4. 2018, 15:00 hod.
Ukončení  30. 4. 2018, 23:00 hod.
a
listinná žádost včetně příloh
Ukončení  7. 5. 2018, 17:00 hod.
 
 
 
 
NA POŘADÍ ŽÁDOSTI ZÁLEŽÍ!
 
 
Důležité dokumenty:

Kontakty:
 
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
36006  Karlovy Vary
 
vedoucí oddělení EVVO a energetiky
Ing. Vít Venhoda
+420 354 222 416
vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz
 
Žadatel může projednat záležitosti týkající se poskytnutí, čerpání a finančního vypořádání také osobně. V takovém případě doporučujeme si čas projednání záležitosti rezervovat předem telefonicky nebo e- mailem.
 
 
Zveřejněno 29. 12. 2017
 
 
Za stránku zodpovídá: Ing. Vít Venhoda
Datum poslední změny: 30.5.2018 8:14